Medvirkning

Prosjektet er opptatt av å få til en brei involvering av befolkningen, der deres innspill og innsikter blir innarbeidet i prosjektet.

Dette er gjennomført av medvirkning:

 

o Vinter og vår 2017: Hva ønsker du deg i Ibsenbiblioteket?

  • eget opplegg med alle 2. klasser i Skien som ga mange innspill
  •  eget opplegg med alle 8. klasser i Skien som ga mange innspill
  • møte med Skien ungdomsråd som ga gode innspill
  • møte med lag- og foreninger i Skien
  • egen spørreundersøkelse på nett
  • idétavler på biblioteket og servicesenteret
  • nettmøte på ta.no i mars og mai

Til sammen fikk vi inn 350 skriftlige innspill og ideer.

Ut av medvirkningsprosessen kom det tre viktige innsikter:

  1. Folk ønsker seg et fristed
  2. Folk mener vi må ha høye ambisjoner
  3. Ibsenbiblioteket må spille sammen med resten av byen

o Utforsk Ibsenbiblioteket.
En foredragserie med dialogkafé der vi fikk innspill og tilbakemeldinger fra de som kom på foredraget. Utforsk arrangementene ble streamet og ligger tilgjengelige på Skien bibliotek sine facebook-sider.

o Etablerte et brukerpanel som følger prosjektet.
Brukerpanlet har fått informasjon om arrangementer og tilbud om å delta med innspill.

Innspill og innsikter fra medvirkningen våren 2017 er innarbeidet i grunndokumentet for Ibsenbiblioteket.

Dette skal gjennomføres av medvirkning:

o Høst 2018 og vinter 2019: Bli med å planlegg tjenestene i Ibsenbiblioteket. Prosjektet legger opp til en ny runde med involvering av befolkningen høsten 2018. Mer informasjon om dette kommer i løpet av november 2018.

o «Fra litteratur til arkitektur» i Ibsenuka 2019. Mer informasjon om dette arrangementet kommer.

o Brukerpanelet blir invitert til å delta i utviklingen av tjenestene og tilbudet som skal være i Ibsenbiblioteket.
Har du lyst til å sitte i brukerpanelet ta kontakt med prosjektleder Gunn Marit Christenson på epost: gunnmarit.christenson@skien.kommune.no

Resultatene fra medvirkningen høst 2018 og vinter 2019 skal innarbeides i rom- og funksjonsprogrammet som er bestillingen til fase 2 arkitektkonkurranse, og i arbeidet med organisering og drift av Ibsenbiblioteket.
I tillegg til disse medvirkningstiltakene kan du når som helst ta kontakt med Skien bibliotek eller prosjektleder om du har innspill eller spørsmål. Prosjektleder er ute og presenterer prosjektet på forespørsel. Ta kontakt om dere vil ha en slik presentasjon.