Samarbeidspartnere

Utvikling av prosjektet Ibsenbiblioteket er støtta økonomisk av Nasjonalbiblioteket og Telemark fylkeskommune, mens fylkesbiblioteket, kultur og reiseliv, er faglige samarbeidspartnere.

Prosjektet samarbeider også med KS om innovasjon i tjenester og tjenestedesign.

Prosjektet «Ibsenbiblioteket» skal drive innovasjon og nyskaping på mange felt og samarbeider tett med Programmet for Innovative anskaffelser og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) for å lykkes med dette.