Skien bibliotek og servicesenteret

Skien bibliotek er i dag lokalisert i Ibsenhuset og i Brunosten; det brune mursteinsbygget som ligger ved siden av Ibsenhuset. Biblioteket flyttet inn i Brunosten i 1962 og fikk utvidede lokaler i underetasjen til Ibsenhuset i 1973.  Skien bibliotek trenger nye lokaler som kan gi en moderne biblioteksdrift.

Når Ibsenbiblioteket står ferdig bygd skal Skien bibliotek flytte inn der. Det samme skal Skien servicesenter som nå er lokalisert i Kaffehuset. Biblioteket og servicesenteret skal både samlokaliseres og utvikle nye tjenester sammen.

Besøk Skien biblioteks nettsted her.