Koronavaksine

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. På denne nettsiden finner du informasjon om hvordan Skien kommune organiserer vaksineringen. I tillegg finner du informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og linker til anbefalt og kunnskapsbasert informasjon om koronavaksine fra FHI og Helsenorge.

Hvordan få vaksinetime

Du kan bestille vaksinetime ved kommunens vaksinasjonssenter på Klosterskogen. Vi tilbyr også drop-in flere dager i uken. Se vaksineplan for Klosterskogen for mer informasjon om tidspunkter for drop-in. Ved drop-in kan du måtte påregne noe mer ventetid, enn om du bestiller time på forhånd.

Timen kan du bestille på tlf 48 00 25 25 .Bookingtelefonen er åpen mellom kl. 08:30 og 15:30 på hverdager.

Har du fått vaksinedose 1 for minimum 4 uker siden?

Da kan ringe tlf. 48 00 25 25 mellom kl. 08:15 og 15:30 på hverdager for å fremskynde timen for vaksinedose 2.

Husk på dette:

Dersom du har hatt covid-19, må du vente 3 mnd før du bestiller time.

Les mer om vaksine for de som har gjennomgått covid-19 her.

Husk også at du som har fastlege hos Solum legesenter kan bestille timen din der. Den bestilles via Helsenorge.no

FHI anbefaler at alle menn under 30 år vaksineres med Pfizer som vaksinedose 2.

Anbefaling og mulighet - begrepsbruk

Der det er angitt at noen bør ta en vaksine foreligger det en tydelig anbefaling

Der det er angitt at noen kan ta en vaksine foreligger det et tilbud om vaksinasjon der den enkelte selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Vaksinetilbud til barn

Du kan lese mer om koronavaksine til barn og unge på FHI.no Husk også at vaksinering av barn under 16 år krever samtykke fra foreldre.

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Les mer om dette her.

Hvor får jeg tilbud om vaksine til barn?

Fyller du 16 år i år?

15-åringer fyller 16, også i koronatid. For deg under 15 år bør man ta en dose og du kan ta en oppfriskningsdose hvis du ønsker. I det du fyller 16 bør du ta en dose til.

Det er 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. Ta kontakt med kommunens vaksinasjonssenter på telefon for å bestille time. Tlf.nr: 48 00 25 25. Bookingtelefonen er åpen mellom kl. 08:30 og 15:30 på hverdager.

Vaksinering barn 12-15 år

Ungdom 12-15 bør ta 1 dose og kan ta en 2. dose med mRNA vaksine hvis de ønsker.

Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser  

1. dose vaksine til barn 12-15 år blir koordinert av Telemark Vaksinasjonssenter. Bestilling av vaksine og mer informasjon får du ved å kontakte dem på tlf: 920 67 985

2. dose vaksine til barn 12-15 år bestilles på kommunens vaksinasjonssenter på tlf.nr: 48 00 25 25. Bookingtelefonen er åpen mellom kl. 08:30 og 15:30 på hverdager.

Vaksinering av barn 5-11 år

Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Vaksine til barn 5-11 år blir koordinert av Telemark Vaksinasjonssenter. Bestilling av vaksine og mer informasjon får du ved å kontakte dem på tlf: 920 67 985

Vaksineplan for Klosterskogen

Fra uke 16 flyttes Skien kommunes vaksinesenter fra Stevneplassen til lokaler ved gamle Klosterskogen videregående skole, adresse: Olai Skulleruds veg 20.

Prioriterte årskull har fått invitasjon på SMS til time for vaksinering. I tillegg er det drop-in eller timebestilling for disse målgruppene:

 • Personer 18 år og eldre, som skal ha 3.vaksinedose.
 • Personer 18 år og eldre med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19, som skal ha 3. eller 4.vaksinedose.
 • Alle som ønsker 1. og 2. vaksinedose.
 • Personer 80 år eller eldre som ønsker vaksinedose 4.

Viktig: Det må gå 20 uker mellom siste dose i grunnvaksineringen og 3.vaksinedose.

Åpningstider for vaksinering på gamle Klosterskogen vgs:

Fra uke 16

Hver tirsdag kl 10.00-17.00 på gamle Klosterskogen vgs.

(I uke 20 er vaksinesenteret åpent onsdag 18. mai og holdes stengt tirsdag.)

Vaksinedose 3 (oppfriskningsdose)

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere bør ta oppfriskningsdose. 
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene bør ta oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør ta oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Se vaksineplan for Klosterskogen her.

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling, de med kompliserte behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene. 

Film med spørsmål og svar om oppfriskningsdose fra FHI:

Angående barn og vaksinedose 3

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Hensikt med vaksine

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  På FHI-informasjon til befolkningen kan man lese om effekt og bivirkninger, slik at alle selv kan ta et informert valg.

Anbefalt og kunnskapsbasert informasjon om koronavaksine finner du på FHI og Helsenorge.

Vaksinasjon

Vi skiller mellom primærvaksinasjon (grunnvaksinasjon) og oppfriskningsvaksinasjon. 

Primærvaksinasjon

 • For de fleste gruppene som anbefales koronavaksine består primærvaksinasjonen av to doser. Den andre dosen gis etter 3-12 uker.
 • Ungdom 12-15 kan ta en andre dose med mRNA vaksine hvis de ønsker  
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) får ofte dårligere effekt av vaksiner enn andre. Det betyr at mange av disse ikke får god nok effekt av de første to dosene. Denne gruppen får derfor tilbud om dose 3 for å bli fullvaksinert. For disse anbefales at intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Oppfriskningsdose

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

 • Alle over 18 år anbefales nå oppfriskningsdose. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.
 • For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4.

Vaksinasjon etter gjennomgått Covid-19

Både vaksinasjon og gjennomgått infeksjon regnes som immunologiske hendelser, dvs. de stimulerer immunforsvaret og gir oss beskyttelse mot sykdom. Dette medfører at gjennomgått covid-19 teller som en immunologisk hendelse på lik linje med vaksine i både primærvaksinasjonen og også som oppfriskningsdose.

 • En vaksinedose er nok i primærvaksinasjonsserien til personer over 16 år som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen.
 • Ungdom i alderen 12-15 år som tidligere har gjennomgått covid-19, anbefales foreløpig ikke vaksinering.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar som har gjennomgått covid-19, anbefales 2 doser vaksine i primærvaksinasjonsserien slik at det totalt blir 3 immunologiske hendelser.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon.

Informasjon om oppfriskningsdose for personer som har fått vaksine og har gjennomgått covid-19

FHI har publisert flytskjema som viser når personer som er vaksinerte og har gjennomgått Covid-19 anbefales oppfriskningsdose, se her

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-etter-gjennomgaatt-covid19

(Trykk på bildene for større utgaver)

 • Personer over 65 år anbefales oppfriskningsdose også selv om de har mottatt 2 vaksinedoser og i tillegg har gjennomgått covid-19 når det er gått 20 uker siden siste immunologiske hendelse
 • Personer 18-64 år anbefales oppfriskningsdose dersom det har gått 20 uker etter primærvaksinasjon. Dersom de i tillegg har gjennomgått covid-19 er det foreløpig ikke avklart om de det er behov for ytterligere doser
 • Personer med alvorlig immunsvikt anbefales oppfriskningsdoser når det er gått 3 måneder siden siste immunologiske hendelse i primærvaksinasjon

Ved spørsmål om koronasertifikat sjekk denne linken Vanlige problemstillinger om koronasertifikat.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

I denne filmen har vi fulgt en person som blir vaksinert på vårt vaksinasjonssenter på Stevneplassen. 

Er noen som ikke bør ta vaksinen?

Det er noen grunner til at du ikke bør ta vaksinen og noe du bør være spesielt oppmerksom på eller få hjelp til å finne ut før du møter opp. Dette kan du lese mer om lenger ned på siden i avsnittet før vaksinen settes.

 

Hvor foregår vaksinasjonen?

Skien kommune har opprettet vaksinasjonssenter ved gamle Klosterskogen videregående skole.

Må jeg bestille time?

Noen målgrupper må bestille time, men for de aller fleste tilbyr vi også drop-in. Mer informasjon finner du øverst på siden

Kan jeg ha med ledsager?

Det er greit å ha med seg en ledsager, om du trenger det, men det er selvsagt viktig å fortsatt huske på å begrense kontakt med andre så mye som mulig.

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Parkering og transport

Det er god plass til parkering.

Reise til og fra Klosterskogen dekkes ikke av Pasientreiser.

Hva skjer når jeg møter opp?

Husk munnbind og sprite hender når du kommer. Hvis du har glemt munnbind finner du det ved håndspriten.

Du blir tatt i mot og veiledet videre av personale som sitter ved inngangen.

Bivirkninger av vaksinen

Alle koronavaksiner som andre legemidler, kan gi bivirkninger. Oversikt over innmeldte bivirkninger kan man finne på siden til Statens legemiddelverk.

De vanligste umidelbare bivirkningene er smerte på stikkstedet, feber, hodepine, tretthet og vondt i kroppen. Slike reaksjoner er tegn på at kroppen din bygger et forsvar mot viruset som vaksinen beskytter deg mot. Reaksjonene kan være ubehagelige, men går som regel over etter noen dager. Men skulle du oppleve alvorlige eller uventede symptomer som kan skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Mer informasjon om bivirkninger og hva du bør gjøre om du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, kan du finne på nettsiden til FHI.

Før vaksinen settes 

Syk, allergisk eller gravid

Før vaksinasjon vil du blant annet bli spurt om følgende:

 • Føler du deg i normal form og feberfri?
 • Har du økt blødningstendens?
 • Har du reagert allergisk (besvimelse, oppkast, pustebesvær) ved tidligere vaksinasjon eller som reaksjon på mat, medisiner eller annet?
 • Har du mastcellesykdom eller alvorlig, ukontrollert astma?
 • Bruker du medisiner av typen betablokker?
 • Er du gravid og tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom?

Hvis du er usikker på spørsmålene over, kontakt fastlegen din!

Dersom du ikke er i form, eller har feber over 38 grader den dagen du skal vaksineres, kan du ikke motta vaksinen.

Da må du kontakte Skien kommunes på tlf 35 58 10 00 for å få en ny avtale.

Vurder også om du bør ta en koronatest.

Du skal heller ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du har gjennomgått koronasykdom (covid-19)

Vaksinering dersom du tidligere har hatt covid-19

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. 

Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Les mer om vaksinering av de som har gjennomgått covid-19 her.

Avbestilling av time

Dersom du ikke kan møte til avtalt time må du gi beskjed til kommunens sentralbord.

Tlf.: 35 58 10 00 

Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Informasjon på ulike språk 

 

Informasjon om vaksinene

Du finner informasjon om hvordan vaksinene utvikles og godkjennes på denne nettsiden fra FHI: Utvikling og godkjenning av koronavaksiner - FHI

 

 

Informasjon om koronasertifikat

Koronasertifikatet skal dokumentere vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19. Foreløpig kan du kun se vaksinasjonsstatus og negative testresultat registrert på deg de siste sju dagene.

Her kan du lese mer informasjon eller logge inn for å se ditt koronasertifikat.

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI

Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge

Helsenorges nettside  

 

 

Publisert: 29.12.2020 12:04
Sist endret: 09.05.2022 12:21