Arrangerte dialogkonferanse om Ibsenbiblioteket

Innhold

Skien kommune inviterte i samarbeid med LUP til dialogkonferanse om Ibsenbiblioteket tirsdag 22. august.

Ibsenbiblioteket har vært igjennom en prosess over flere år, og i juni vedtok Skien bystyre vedtok rammen for prosjektet.

Skien kommune ønsker å benytte en samspillsmodell hvor dialog er viktig helt fra tidlig fase. Dialogkonferansen er en del av denne modellen. Rundt 60 personer deltok på konferansen hvor ordfører Hedda Foss Five ønsket velkommen og påpekte at konferansen er en viktig milepæl i Skien kommunes viktigste prosjekt.

- Samspillsmodellen og dialog tidlig bidrar til innovasjon i offentlige anskaffelser slik at vi får de beste løsningen, sa ordføreren.

I løpet av noen travle timer fikk deltakerne høre om prosjektet, den overordnede framdriften og hva det skal inneholde. Hvordan prosjektet skal organiseres, arbeidet med reguleringsplan og rammer for prosjektet og anskaffelsen. Jens Walter fra MAD arkitekter fortalte hvordan arkitektene har oversatt Ibsens litteratur til arkitektur og hvordan de bruker innholdet i litteraturen i bygget og deltakerne hadde mulighet til å stille spørsmål underveis.

Hva ønsker Skien kommune dialog om?

  • Innspill på hvilke mulige løsninger markedet kan se for seg på de ulike fagområdene. Herunder bæresystem, materialbruk, ombruk, teknologi, bærekraft, formidlingsdesign.
  • Innspill på realistiske mål innen energieffektivitet og bærekraft.
  • Innspill på hvilke risikoer det er særlig viktig å ta hensyn til (rigg, tilkomst, høy aktivitet i området, leveranser).
  • Innspill på hva realistisk byggetid vil være, og vil man kunne dele byggetiden inn i delfaser.
  • Vurdering fra markedet om gjennomføringsmodell, konkurranseregler, tildelingskriterier og vekting, samt økonomi og tidsplan for de ulike fasene i utviklingsprosessen.
  • Målgruppe.

Det ønskes dialog med mulige entreprenører, leverandører eller konsortier innen bygg, digitale løsninger, formidlingsdesign og andre relevante fagområder som kan bidra til å skape et innovativt ikonbygg for fremtiden.

Hva skjer videre?

Deltakerne sender skriftlige innspill til Skien kommune innen tirsdag 5.september. Deretter gjennomføres én-til-én-møter 11. – 22. september. Varighet inntil 1 time.

Innspillene danner grunnlag for konkurransegrunnlaget for prosjektet som vil bli lagt ut på Doffin i månedsskiftet september - oktober.

Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende anbudskonkurranse.

Les mer om dialogkonferansen
Les mer om prosjektet

Kontaktpersoner

Gunn Marit Christenson, prosjektleder kultur - e-post: gunnmarit.christenson@skien.kommune.no.

Mai Semiye Deliler, prosjektleder eiendom - e-post: mai.deliler@skien.kommune.no.

Prosjektleder Gunn Marit Christenson og deltakere på dialogkonferansen på befaring der Ibsenbiblioteket skal bygges.
Prosjektleder Gunn Marit Christenson svarte på spørsmål på befaringen.
Til toppen