Og den fortjente vinneren er: Hermans Hus

Innhold

Endelig er det offisielt. Skien kommunes Tilgjengelighetspris 2022 går til Hermans Hus.

Ordfører Hedda Foss Five og Ragnar Grøsfjeld, som leder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, var i dag på plass for å dele ut diplom, sjekk, blomster og noen velvalgte ord til brukere og ansatte.

- Jeg setter veldig pris på å få komme hit i dag, og se den flotte innsatsen dere alle har gjort og gjør. Dere oppfyller alle kriteriene rådet ser etter når de skal dele ut denne prisen, sa ordføreren, før Grøsfjeld supplerte.

- Dette er 12 gang vi deler ut denne prisen, og vi har alltid hatt verdige vinnere, men i år kan jeg stolt si at vinneren er veldig fortjent!

Bilde av vinnerne av Tilgjenglighetsprisen 2022 fra Hermans Hus
Hermans Hus er vinner av Skien kommunes Tilgjengelighetspris 2022

Om prisen

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Skien kommune.

Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming. Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Skien kommune (tilgjengelighet til bygninger, informasjon, kultur, friluftsliv, idrett, arbeid, nærmiljø, restauranter, kafeer etc.).

Tilgjengelighetsprisen 2022 er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Rådet for mennesker med nedsatt funksjon har fungert som godkjennende jury.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet i rådets møte 27.02.2023.

Begrunnelse for tildeling er arbeidet som gjøres for at alle typer funksjonsnedsettelser er velkomne. Vinneren, Hermans Hus, oppfyller følgende kriterier i tilgjengelighetsprisens statutter:

  • Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode.
  • Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket må være god.
  • Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta brukernes
    interesser og behov.
  • Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
  • Kandidaten har tatt personer med funksjonsnedsettelse på alvor som brukergruppe / kundegruppe.
  • Personer med funksjonsnedsettelse har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket (brukermedvirkning).
  • Tiltaket viser at bedre tilgjengelighet handler mer om omtanke og holdninger enn kostnader.
  • Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.

Vi gratulerer Hermans Hus som vinner av Skien kommunes Tilgjengelighetspris 2022.

Vil du bli bedre kjent med Hermans Hus? Trykk her.

Til toppen