Skien er en syngende kommune

Innhold

Skien er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommune.

Kommunen får veiledning og økonomisk støtte til å styrke sitt sangtilbud, og vil bruke sang for å stimulere til inkludering, tilhørighet og felleskap i lokalsamfunnet.

Bilde fra scenen i brekkeparken under parkjazz i Skien
Fra Parkjazz i Skien (Foto: Ketil Hardy)

Fra januar 2023 har kommunen samarbeidet med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur i en tre års periode. I tillegg til økonomisk støtte, vil kommunen få tilbud om fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger. Målgrupper for prosjektet er spesielt kommunens eldste og yngste innbyggere, men ambisjonen er å gi alle innbyggerne et styrket sangtilbud.

Damer som instruerer barn i sang
Sang og fellesskap: Gjennom sang kan små og store møtes i trygge rammer for å skape gode felles opplevelser sammen. For mange byr det på mestringsfølelse, kreativ utfoldelse og en opplevelse av tilhørighet. Sang er også kulturarv og tradisjon. (Foto: Krafttak for sang)

Sang for inkludering, tilhørighet og fellesskap

- Det å være en Syngende kommune vil gi økt sangkompetanse, og generere mange små og store tiltak som både styrker og videreutvikler sangtilbudet og musikkfeltet i Skien. Vi vil med dette utvikle og skape blest om det frivillige sangtilbudet, styrke det kommunale sangtilbudet spesielt for de eldste og de yngste, samt utvikle noe nytt og syngende som flest mulig av byens innbyggere får ta del i, forteller Rune J. Eide ved Kulturkontoret i Skien, som er initiativtaker bak søknaden.

Han legger til at kommunen ønsker å styrke samarbeidsprosjekter mellom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. Dette kan gjøres gjennom økt kompetanse hos de frivillige, og bedre utnyttelse av ressursen det profesjonelle kunst- og kulturmiljøet er - som viktig kraft i samfunnet og viktig ressurs for det frivillige kulturlivet. En satsning på sang er et viktig bidrag til dette, mener han.

Damer som synger i kor
Et sangløft: Skien vil bruke de neste tre årene på å styrke kompetansen til lærere og ansatte i helsetjenesten, flyktningetjenesten og kirkeansatte. (Foto: Krafttak for sang)

Engasjert søker

- Skien leverte en sterk søknad med spennende planer og intensjoner. Vi ser virkelig frem til videre samarbeid og å inkludere Skien i vårt nettverk av Syngende kommuner, sier prosjektleder Signe Sannem Lund i Krafttak for sang.

Dame instruerer barn i sang
Sang og inkludering: Sangen kan brukes som felles språk, og som inngangsport til å lære om sin egen og andres kultur og bakgrunn, samt utveksle nære og kjære sangskatter. (Foto: Krafttak for sang) God forankring i kommunen.

God forankring i kommunen

Skiens kulturutvalg (UKIFF) har tidligere bestilt en handlingsplan for musikk med tilhørende tiltak og strategier for styrking og videreutvikling av musikkfeltet i tråd med vedtatt kommunedelplan. Handlingsplanen kommer i 2023, og når spørsmålet om deltagelse i prosjektet Syngende kommune nylig ble lagt frem for utvalget var innstillingen enstemmig for å søke.

Skien kulturskole, musikkterapeut i eldreomsorgen og det frivillige musikklivet ved Skien musikkråd er også positive til prosjektet. Prosjektet skal ledes av et sangutvalg. Utvalget bør ta utgangspunkt i Skien musikkråd og dets syngende medlemmer, supplert med representanter fra ulike deler av kommunens sangarbeid, samt politikken, forteller J. Eide.

Til toppen