Søk driftstilskudd innen 1. april

Innhold

Skal du søke støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og til drift av klubbhus/forsamlingshus må du søke innen 1. april 2023.

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner:

Organisasjoner som søker driftstilskudd må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Driftstilskuddet gis pr. medlem. Skolekorps og idrettslag er unntatt fra denne ordningen.

Driftstilskudd til organisasjonseide klubbhus:

Kultur - og idrettsforeninger som er hjemmehørende i Skien kan søke om støtte til drift av organisasjonseide klubbhus/forsamlingshus/grendehus og til mindre utbedringer av slike forsamlingshus. Denne ordningen erstatter VAR-refusjonsordningen Skien kommune hadde tidligere.

Mer informasjon om ordningene og lenke til søknadskjemaer finner du på www.skien.kommune.no/tilskudd

Til toppen