Sangtiltak i 2023

Innhold

Sangutvalget ønsker å prioritere følgende tiltak i 2023. Tiltakene kan endres i løpet av året.

NYE SANGTILTAK

 • Rekruttere flere av kommunens barnehager til å bli Syngende barnehage.
 • Syngende 17. Mai –tog. Etablere konkurranse om å bli den skolen som synger best og mest i barnetoget 2024.
 • Etablere samarbeid mellom barnehager og alle sykehjem/bo- og aktivitetssentre om sangstund.
 • Bidra til etablering av prosjektkor for “nye”/”ikke sangere”?
 • Korprosjekt på voksenopplæringen. 
 • Komposisjons-konkurranse på musikklinjen Skien VGS 

ALLSANGSARRANGEMENTER

 • Åpningsfest
 • Allsangarrangement Menstad bydelshus.
 • Allsangarrangement i Brekkeparken
 • Allsangarrangement på Ibsenhuset

KOMMUNENS FELLESREPERTOAR

 • Etablere månedens sang på eldre-institusjoner.
 • Etablere månedens sang i hele kommunen.
 • Etablere vinner av sangkonkurranse som del av fellesrepertoar.

FAGDAG

 • Fagdager for skole. 
4677 Sang4 W1920
Til toppen