Tilskudd til mangfold- og inkluderingstiltak

Innhold

Det er Flerkulturelt utvalg som administrerer tilskuddsordningen. Les mer om Flerkulturelt utvalg her. 

Retningslinjer

  • Aktiviteten må foregå i Skien
  • Tiltaket må fremme mangfold og inkludering
  • Tiltaket bør stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for en flerkulturell befolkning.
  • Ved søknad om støtte til arrangementer eller aktiviteter vil det være en fordel om arrangør eller medansvarlig har flerkulturell bakgrunn.
  • Det kan maksimalt søkes om kr. 10 000. 

Slik søker du

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket og budsjett. Søknaden sendes til Skien postmottak: post@skien.kommune.no.
Merk søknaden Tilskudd mangfold- og inkluderingstiltak

Det er ønskelig med en enkel rapport/tilbakemelding i ettertid på hvordan tiltaket har fungert. 

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende fra januar til november. 

Kontakt

  • Camilla M. Strøm
Til toppen