Den nye renovasjonsordningen startet fra nyttår

Innhold

Fra 2023 sorterer alle husstander i Skien matavfall i egen dunk og plastemballasje i sekk.

Ordningen gjelder for alle de fire grenlandskommunene, og har allerede vært prøvd ut hos nabokommunene i en periode.

Den nye renovasjonsordningen innebærer:

  • Du har fått ny dunk til matavfall. I tillegg byttes de grønne plastposene for matavfall ut med nedbrytbare bioposer. De nye posene er litt skjørere, men mye mer miljøvennlige.
  • Du har fått utdelt egen sekk til oppsamling av plastemballasje. Den blå/prikkete posen utgår. Sekken hentes på samme tømmedag som papp og papir. Før tømmedagen knytes sekken og henges på kroken på dunken for papp og papir.
  • Nye tømmedager, og ny tømmefrekvens. Den nye ordningen påvirker tømmedager og tømmefrekvens.
  • Du kan få oversikt over når dunkene tømmes hos deg i tømmekalenderen på rig.no, eller i appen Min renovasjon.

Les mer om ordningen her.

Til toppen