Slik forbereder du deg på en vårflom

Innhold

Snøsmeltingen er i gang og det kan bli flom flere steder. Det gjelder også i Skien, der mange av vassdragene har utløp.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ber både privatpersoner og offentlige myndigheter om å forberede seg, selv om det ikke er spesielt kritisk akkurat nå. De følger situasjonen nøye.

Flere områder kan være utsatt og dette gjelder i særlig grad områdene hvor snøsmeltingen vil renne ut. Kommunen følger nøye med på flomfaren og forbereder seg på å håndtere en mulig flom langs Skiensvassdraget, gjennom å sikre frie vannveier, sjekk av utstyr og tilgjengelige ressurser.

Grunnet unormalt mye snø på fjellet og snøsmelting i gang, har NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat bedt myndighetene som regulerer vannmengdene (som Øst –Telemarken Bruksreierforening) om å gjøre det de kan for å håndtere og redusere en mulig skadeflom. NVE håper på gradvis temperaturøkning, og «ønskeværet» fremover er at det blir en gradvis økning i temperatur og minst mulig nedbør, for å få en moderat vårflom. Ved mye nedbør vil snøsmeltingen øke, noe som igjen kan føre til lokale oversvømmelser, erosjonsskader og overvann i berørte områder.


Kommunen oppfordrer næringsliv og innbyggere som bor langs flomutsatte områder ved Skiensvassdraget, å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene:

  • Følg med på oppdateringer på www.varsom.no og abonner på farevarsler.
  • Bønder bør gjøre tiltak for å sikre vanningsanlegg og annen infrastruktur.
  • Kontrollere at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne på egne eiendommer
  • Flytt verdier opp fra kjelleren.
  • Flytt campingvogner, sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom, som f.eks. flytting av rundballer.
Til toppen