Varsle hvis du ser syke eller døde fugler

Innhold

Fugleinfluensaen har ikke nådd Grenland, men vær forsiktig dersom du finner syke eller døde fugler.

Sist uke ble det varslet mulig fugleinfluensa i Kragerø. Det viste seg ikke å stemme. Det kan også være greit å vite at Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for den generelle befolkningen som svært lav, om sykdommen skulle komme hit.
Veterinærinstituttet anbefaler likevel at publikum som oppdager syke eller døde fugler melder fra til Mattilsynet.

Varsling om døde eller syke villfugler
Svar fra Mattilsynet om fugleinfluensa
Informasjon fra Veterinærinstituttet

Til toppen