Er du næringsdrivende i Skien kommune, kan du søke om støtte til ENØK-tiltak. Søknadsfristen er 1. desember. Søknadsfristen for ENØK- tiltak for privat husholdning (eiere av eneboliger i Skien) var 15. oktober.

Til toppen