Dagaktivitetstilbud

Det skal etableres et nytt dagaktivitetstilbud i Kverndalen. Dette blir lokalisert til første etasje i det nye sykehjemsbygget.

Her blir det flere forskjellige rom som gir muligheter for mange ulike aktiviteter. Det blir utgang til et lunt uteareal, som vi kaller byens hage. Fra hagen kan man komme videre ut i bymiljøet, både ned mot sentrum og opp til Lietorvet.