Heldøgnsplasser

Skien kommune har seks sykehjem og tre bokollektiv plassert på forskjellige steder i kommunen.

Nå planlegges det nye, sentrumsnære sykehjemmet som skal føre til flere plasser og på sikt erstatte Gjerpen sykehjem.

Les mer om sykehjem i Skien

Sykehjem og bokollektiv i Skien

Bakkane bo- og behandlingssenter
Beliggenhet: Vest i Skien, i retning Geiteryggen
Adresse: Bakkane 7
Telefon: 35539600
Bakkane bo og behandlingssenter består av åtte avdelinger; fire for demens og fire for somatikk hvorav én avdeling skal ha spesielt fokus på rus og psykiske plager blant eldre.

Gjerpen sykehjem og bokollektiv
Beliggenhet: Øst i Skien, ved Gjerpensdalen
Adresse: Håvundveien 17
Telefon: 35503650
Gjerpen sykehjem og bokollektiv er Skien kommunes eldste sykehjem og ligger i landlige omgivelser ved Børsesjø. Sykehjem og bokollektiv er boform for personer med varig helsesvikt som ikke lenger kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester. På sykehjemmet og bokollektivet er det plass til 63 beboere fordelt på fem avdelinger.

Gulset sykehjem og bokollektiv
Beliggenhet: I bydelen Gulset
Adresse: Gulsetlia 11,
Telefon: 35509200
Gulset er det største sykehjemmet i kommunen, og er inndelt i fire avdelinger. Det er én enhet for demens samt skjermet enhet.

Haugsåsen bokollektiv
Beliggenhet: Øst i Skien, ved Menstad
Adresse: Haugsåsveien 30
Telefon: 35913900
Bokollektivet har totalt plass til 42 beboere fordelt på seks mindre bokollektiv. Fire av disse er tilpasset personer med demens.

Lyngbakken bo- og behandlingssenter
Sørvest i Skien, i bydelen Klyve
Adresse: Lyngbakken 47
Telefon: 35115800
Er i dag Skiens mest moderne sykehjem, og en pioner på digitale løsninger.
Sykehjemmet er bygget med elektronisk varslingssystem som skal dekke behovet for trygghet og sikkerhet for samtlige beboere.
Dagavdelingen i kommunen er lokalisert til Lyngbakken, og har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon.

Melum bo- og servicesenter
I bygda Melum, nordvest for Skien.
Adresse: Berganveien 20
Telefon: 35913420
Senteret består av tre avdelinger. Én somatisk enhet med 14 beboere, én kombinert somatisk/avlastningsavdeling med åtte beboere og én dementavdeling med ni beboere.