Frivillig her?

Frivillige blir viktig for å realisere det omfangsrike aktivitetstilbudet som det tilrettelegges for i det nye sykehjemmet.

I dag er det mange frivillige som gjør en innsats inn mot sykehjem, bokollektiv og dagtilbud for eldre. Ved det nye sykehjemmet i Kverndalen er målet en styrking av den frivillige innsatsen. Frivillige er med på å skape gode og meningsfulle dager for beboerne.

Enhetsleder Kirsten Petterson og frivillighetskoordinator Vivi Ann Kortner som organiserer frivilligheten innen helse og omsorgstjenesten i kommunen, har vært med fra starten på prosjektet. De ivrer for å få gode kår for den frivillig innsats inn i det nye sykehjemmet. Mange ulike aktivitetsrom, og et godt tilrettelagt uteområde, er derfor noe som vektlegges. Her blir det tilgang på treningsrom, musikkrom, et lite bibliotek/leserom, fellesstue, og åpne arealer for ulike utstillinger og arrangementer.