Digitale løsninger

Ny teknologi skal bidra til å gjøre hverdagen tryggere og bedre for beboere på Kverndalen bo- og dagsenter.

Skien kommune ligger langt fremme når det gjelder såkalt velferdsteknologi. Dette skal bidra til at beboerne ved det nye sykehjemmet får det enda tryggere, samtidig som det gir varierte muligheter for aktiviteter.

Les mer om Skien kommunes arbeid med velferdsteknologi

Økt livskvalitet

Begrepet velferdsteknologi brukes oftere og oftere når det er snakk om helse og omsorg. Mange synes det er vanskelig å forstå hva det egentlig betyr. Kort fortalt er det digitale hjelpemidler som brukes for å gjøre hverdagen tryggere, bedre og enklere for eldre eller andre med et omsorgsbehov.

Slike hjelpemidler har man brukt lenge innen helse og omsorg, men ny teknologi gjør at de kan tilpasses hver enkelt av oss på en bedre måte. Velferdsteknologi skal gi økt livskvalitet, trygghet og medbestemmelse i eget liv. Dette gjelder også for beboere ved kommunens sykehjem, og Kverndalen bo- og dagsenter blir et fulldigitalt sykehjem.

ATEA er et firma som leverer ulike velferdsteknologiske løsninger. De skal levere sykevarslingsanlegg til det nye sykehjemmet. Det er et sett av teknologiske løsninger som gjør det mulig for beboere å tilkalle hjelp hvis de trenger det, eller bli oppdaget dersom hjelp er nødvendig. For eksempel at en person har falt på gulvet eller har gått seg bort i bygget. ATEA har en podcast hvor de forklarer hva velferdsteknologi er i praksis

 

Trygghet

Vi kan benytte såkalt sporingsteknologi på beboere med nedsatt orienteringsevne. Det betyr at ansatte ved sykehjemmet får beskjed dersom en beboer forlater sykehjemmet, og de kan lett finne ut hvor vedkommende er. Beboerne eller pårørende må gi samtykke til at dette er greit. 

Beboerne skal også få bedre og mer tilpasset omsorg på nattestid, takket være teknologi.

Nå er pleiere innom beboerne flere ganger i løpet av natten for å sjekke at de har det bra. Mange våkner unødig av dette. Vi skal benytte nye løsninger som for eksempel gir pleierne varsel om person har stått opp av sengen, har falt eller har behov for annen hjelp. Dette skal ikke erstatte den personlige kontakten med pleierne, men være et supplement, sier Rønneberg.

Også dette tilbudet er også noe beboerne selv eller deres pårørende må gi sitt samtykke til.

Ny teknologi gjør hverdagen tryggere

Opplevelser

I tillegg til å gi beboerne mer trygghet og omsorg, så skal teknologien gi flere opplevelser og aktiviteter. Fysisk aktivitet skal bli mer variert og morsom.

Vi kan blant annet ha nettbasert bowling. Da kan man stå og bowle mot en skjerm, uten å løfte en tung bowlingkule, sier Rønneberg.

Beboerne kan også dra på virtuelle sykkelturer i et nabolag de er kjent i. De kan sitte i en vanlig stol og sykle med et sett pedaler, som er koblet opp mot en skjerm og Google map. Man må sykle for å bevege seg rundt, og man kan dra tilbake til der man vokste opp, til en storby eller akkurat der de måtte ønske, sier Rønneberg.

Teknologien gir også mulighet for at alle kan være med på konserter og andre arrangementer som foregår på sykehjemmet. Hvis de ikke kan være tilstede fysisk, så kan man følge med på nettbaasret TV fra rommet eller dagligstuen, sier han.