Brukerdialogkonferanse

Det ble gjennomført en egen brukerdialogkonferanse i starten av prosjektet. Her deltok det 45 personer fra ulike brukergrupper.

Brukerrepresentasjon i prosessen er ivaretatt ved deltakelse fra råd og utvalg i større målretta arbeidsmøter, og ved løpende orientering i ulike kommunale råd og utvalg.

Det er en egen politisk referansegruppe som følger prosjektet og orienteres jevnlig.