Workshops

Medvirkning er viktig i arbeidet med det nye sykehjemmet. Workshops blir blant annet brukt i medvirkningsprosessen.

Workshop 1 // 5. - 6. desember 2017

Tema: Presentasjon av prosjektet. Byen og sykehjemmet. Frivillighet. Velferdsteknologi. Erfaringer fra andre. Gruppearbeid

Program

Presentasjoner

Kverndalen bo - og dagsenter - Monica Hammari og Ulf K. Rønneberg

Byggeeier - byggdrift - Anita Ballestad og Stein Eriksen

Massiv tre - Bjørn Nordermoen

Kverndalen og Skien 2020 - Mette Gundersen

Workshop 2 // 17. januar 2018

Tema: Presentasjon av konseptskisser. Gruppearbeid.

Program

Presentasjon av konseptskisser - Morten Vedelsbøl

Workshop 3 // 13. april 2018

Presentasjon av skisseprosjekt. Uterom, byrom, landskap. Gruppearbeid.

Program

Workshop 4 // 12. november 2018

Gjennomgang av planløsninger i bygget. Utstilling plantegninger. Spørsmål og innspill til løsninger.

Program

Workshop 5 // 5. desember 2018

Program

Resultater av konsekvensutredning. Presentasjon av sykehjemmets uterom og fasader.

Fasader og materialer - KHR Architecture

Landskap og uterom - Dronninga Landskap

Workshop 6 // 30. januar 2019

Innredning og tekniske hjelpemidler

Workshop 7 // 10. april 2019

"Kverndalen i nytt lys"

Program

Byen og sykehjemmet - Mette Gundersen, Skien kommune

Mulighetene i Kverndalen - Squares UB

Et godt sted og være, byrom for alle - Ragnhild Momrak, Dronninga Landskap

Workshop i Kverndalen - Squares UB

 

Rapport fra workshopen "Kverndalen i nytt lys"  10. april 2019