Boenheter

Sykehjemmet får 128 beboerrom. Åtte av rommene er for par som ønsker å bo sammen eller personer som trenger mange tekniske hjelpemidler. Det betyr at sykehjemmet totalt har 136 plasser. Hver boenhet vil bestå av åtte rom med egne bad og felles spise- og oppholdsrom. To boenheter utgjør en avdeling, som deler kjøkken og andre fellesfunksjoner for daglig drift. Det blir tilgang til terrasser fra hver boenhet. Terrassene vender ut mot et indre gårdsrom, med utsikt til hagen og omliggende bygninger. Boenhetene, med tilhørende stuer og fellesfunksjoner, anses som beboernes private områder.