Dagaktivitetssenter

Det tilrettelegges for dagaktivitetssenter for 30 personer i første etasje i sydfløyen. Dette er lyse og åpne arealer som blir tilgjengelig direkte fra hovedinngangen. Dagaktivitetssenteret består av tre stuer og kjøkkenløsning. Det har ulike aktivitetsrom:

  • leserom og bibliotek
  • trimrom
  • spa og sanserom
  • musikk- og sermonirom 
  • hvilerom

Aktivitetsrommene er også tilgjengelig for de som bor på sykehjemmet. Det blir direkte utgang til hagen fra dagaktivitetssenteret.