Fellesarealer

Første etasje vil benyttes til tjenesterelaterte aktiviteter, beboere og deres besøkende. Samtidig vil det være tilgjengelig for personer i nærmiljøet som ønsker å delta på åpne arrangementer, eller bare komme innom for å slappe av. Her blir det stuer, rom og arealer for fellessamlinger, arrangementer og ulike aktiviteter. Hovedinngangen ligger sentralt i første etasje med dører ut til hagen og mot  Kongensgate. Inngangen fra hagen er tilgjengelig for syklende og gående fra Kverndalsgata. Utenfor inngangen mot Kongensgate, blir det korttidsparkering for av- og påstigning. Det vil være resepsjon, informasjonstavle og garderobe i tilknytning til hovedinngangen.