Næringsarealer

For å få en naturlig overgang mellom byrom og sykehjemmet, er det tilrettelagt for noen næringsarealer i bygget. I nordre fløy, mot Liestredet, er det lokaler for tre ulike næringsdrivende på gateplan. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type næringsvirksomhet som skal inn i bygget, men det vil blant annet bli tilrettelagt for kafé og virksomhet som kan komme både byen og sykehjemmet til gode.