Parkering

Kommunens tjenestebilder skal parkeres i parkeringskjeller under sykehjemmet. Der vil det også være plass for handikap-parkering og for av- og påstigning. I tillegg vil det vær parkering for sykler og sykkelvogner i kjelleren. Besøkende som ikke har behov for handikap-parkering må parkere i Bygarasjen eller andre steder i sentrum.

Parkering i sentrum