Sykehjem i byen

Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen. Området ligger i nordre del av byens sentrumsområde. Sykehjemsprosjektet vil bli koordinert med andre byutviklingsprosjekter som utvikler, oppgraderer og fornyer denne bydelen.

Les mer om byutviklingen i Skien

Uteområdet

Sykehjemmet får nærhet til bydelens parker, gater, butikker og trafikknutepunkt. Dette vil danne basis for sykehjemmets uteområde sammen med mindre spesielt tilrettelagte hageanlegg og/eller gårdsrom tilknyttet sykehjemsbygget. Sykehjemmet vil være en integrert del av byens nærmiljø og det vil legges til rette for sambruk av aktivitetsrom og uteområde med byens innbyggere.

Nærmiljøet

Synergieffekter med nærmiljøet blir viktig. Det vil derfor bli tilrettelagt for noe næringsareal i sykehjemsbygget. Fellesareal med ulike aktivitetsrom vil bli åpent for bruk til ulike formål for beboere og andre i nærområdet. Slik kan sykehjemmet bidra til å aktivisere en bydel, samtidig som det drar nytte av omgivelsene og tilbudene nærområdet byr på. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type næringsvirksomhet som skal inn i bygget, men det vil blant annet bli tilrettelagt for kafé og virksomhet som kan komme både byen og sykehjemmet til gode.

Kartet nedenfor viser sykehjemmets plassering.