Tekniske fakta

Kverndalen bo- og dagsenter skal bygges i Kverndalen i Skien sentrum. Tomten som består av flere eiendommer, ligger innenfor kvartalet Kongens gate – Holbergs gate – Kverndalsgata – Liestredet. Totalt er eiendommene på rundt 4 000 kvadratmeter.

Kverndalen bo- og dagsenter er på cirka 14 500 kvadratmeter pluss parkeringskjeller. Arealene fordeler seg på syv plan i nordre fløy og seks plan i søndre fløy.

Byggingen av det nye sykehjemmet er estimert til å koste i underkant av 450 millioner kroner eks mva.