Dokumenter og presentasjoner

Presentasjoner 

Hovedutvalg helse og velferd

Status for prosjektet  - 17. oktober 2018

Status for prosjektet - 28. november 2018

Aktiviteter i det nye sykehjemmet   - 23. januar 2019

Mat på sykehjem i Skien kommune -  23. januar 2019

Byromsprosjekter Landmannstorget og Kverndalen - 13. mars 2019

Kverndalen bo- og dagsenter og gevinst ved bruk av digitalt tilsyn på natt  - 21. august 2019. 

 

Andre presentasjoner

Landskapsdelen - presentasjon foreløpig forprosjekt - 12. februar 2019

 

Presentasjoner workshops

Vi har gjennomført flere workshoper i prosjektet. Se presentasjonene.