Framdrift og milepæler

Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen i Skien sentrum. Arbeidet er delt i fem faser.

Fase 0 - Behovsavklaring og bestilling

Fase 1 - Plan og prosjektering. Denne fasen består av tre deler.

  • Skisseprosjekt. Her utarbeides plantegninger og arealbruk etter brukernes behov og bestilling. Det avklares om det er behov for regulering av tomt.
  • Forprosjekt. Mer detaljer kommer på plass og tekniske fag involveres.
  • Detaljprosjektering. Byggetegninger og ytterligere detaljer utarbeides.

Fase 2 - Bygging

Fase 3 - Klargjøring for drift

Fase 4 - Oppstart drift

MilepælerStartSlutt   Fase    
Politisk behandling og vedtak tomt mars 2017 mai 2017     
Godkjenning oppstart prosjektering mai 2017       1
Engasjere rådgivere oktober 2017       1
Skisseprosjekt juni 2018  

    1
Revidert skisseprosjekt august 2018       1
Forprosjekt  august 2018 mars 2019     1
Detaljprosjektering  mars 2019 desember 2019     1
Byggeperiode våren 2020 våren 2022     2
Klargjøring for drift våren 2022 høsten 2022     3
Oppstart drift høsten 2022       4