Organisering

Nedenfor ser du hvordan arbeidet med det nye sykehjemmet er organisert. 

Administrativ styringsgruppe

 • Ole Magnus Stensrud - rådmann
 • Karin Finnerud – kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur
 • Erik Nordberg – kommunalsjef Helse og velferd
 • Monica Hammari – fagansvarlig Helse og velferd
 • Stein Kristiansen - prosjektleder byggeprosjekt
 • Ulf K. Rønneberg – prosjektleder mottaksprosjekt
 • Kjersti Fineid Hovden - hovedverneombud

Politisk referansegruppe

 • Trine Almenning (Ap), leder hovedutvalg helse og omsorg 
 • Knut Einar Aas (Ap), leder teknisk hovedutvalg
 • Jørn Inge Næss (FrP), bystyret

Prosjektleder

 • Stein Kristiansen - prosjektleder, Eiendom

Prosjektgruppe

 • Stein Kristiansen - prosjektleder, Eiendom
 • Monica Hammari – fagansvarlig Helse og velferd
 • Ulf K. Rønneberg – prosjektleder mottakprosjekt
 • Jan Vidar Dale – fagansvarlig tekniske anlegg, Eiendom
 • Kjersti Fineid Hovden – Hovedverneombud
 • Geir Nordheim – systemarkitekt, ITG
 • Solveig Foss Haugen - byplanlegger, Plan

Mottaksprosjekt helse og velferd

 • Ulf K. Rønneberg - prosjektleder
 • Monica Hammari – fagsjef, heldøgns tjenester
 • Inger Lillefjære – rådgiver, Helse og velferd
 • Anika Thorburn – enhetsleder Gjerpen sykehjem
 • Lene Pettersen – fagsykepleier, Gjerpen sykehjem
 • Heidi Jørgensen – verneombud, Gjerpen sykehjem
 • Anne Ragnhild Stensrud – enhetsleder Lyngbakken
 • Gunn Hege Romnes – enhetsleder, Haugsåsen
 • Mette Løvåsen - bedriftshelsetjenesten