Mest stilte spørsmål

Hvordan skal sykehjemmet samspille med resten av Kverndalen og sentrum?

Sykehjemmet er et av flere prosjekter i Kverndalen. Sammen kan disse utvikle området. Skien sentrum er i god utvikling. Flere prosjekter er gjennomført og flere er under planlegging.

Les mer om utviklingen i sentrum

Har sykehjemmet dobbeltrom?

Det skal ikke være ordinære dobbeltrom på sykehjemmet. Det planlegges åtte større rom som er tenkt som et tilbud til par som ønsker å bo sammen. Disse rommene er også egnet til personer som trenger mange tekniske hjelpemidler.

Hvor kan pårørende parkere når de skal hente sine?

Det er en korttidsparkering på utsiden av bygget i Kongensgate. I tillegg vil det være noen parkeringsplasser i kjelleren hvor pårørende kan hente og bringe beboere. Det er heis fra kjelleren til etasjene.

Hvordan blir parkering for besøkende?

Besøkende kan parkere på kommunale p-plasser i byen eller i Bygarasjen. I tillegg vil det være HC-plasser i parkeringkjelleren.

Vil de som bor og oppleve bygget plages av støy fra Kongens gate?

Med dagens byggestandard vil ikke støy bli noe problem. Dagens bygget er godt lydisolert og er også bygget slik at lufting ikke skjer via åpne vinduer, men via gode og moderne lufteanlegg.

Hvordan blir sikkerheten i varetatt for de som bor på sykehjemmet?

Mange av dagens og fremtidens pasienter er demente. Det finnes gode systemer og teknologi for å sikre trygghet for pasienten og pårørende. Dette er ivaretatt i alle sykehjem i dag og vil bli ivaretatt i det nye sykehjemmet.

Hvordan skal uteområdet tilrettelegges for beboerne?

Det skal bygges en hage utenfor sykehjemmet som vil være tilgjengelig for beboere og de som er i byen. Hagen vil både ha beplantning og asfalterte områder hvor det vil være praktisk og lett å ferdes med hjelpemidler.

Blir det kjøkken på det nye sykehjemmet?

Scheen matservice skal levere mat til det nye sykehjemmet - de produserer og leverer mat til alle sykehjemmene i Skien i dag. Det skal være kjøkken på de ulike avdelingene hvor det vil være mulig å bake og lage småretter. Vi prioriterer matglede på sykehjemmene våre, og vil legge til rette for mattradisjoner og gode opplevelser rundt måltidene.