SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak

SLT koordinerer lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom primært i aldersgruppen 12 - 18 år. SLT-koordinator prioriterer områder som krever inngripen etter bekymring. SLT har også ansvaret for forebyggende tiltak i arbeidet med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om SLT? Ta kontakt med SLT-koordinator

Natasha Fergusom Finseth

SLT-koordinator - SLT
Til toppen