Eiendomsskatt 2023

Innhold

Eiendomsskattelistene ble lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars. Listene er tilgjengelig på Skien kommunes nettsider og på Servicesenteret.

Takstene og vilkårene gjelder fra 1. januar 2023.
Skattesats (promille) og bunnfradrag

Bystyret i Skien har vedtatt differensierte skattesatser for 2023.

  • Skattesatsen for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 3,9 promille.
  • Skattesatsen for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 3,2 promille.
  • Bunnfradrag er 400 000 kroner pr godkjente boenhet.
  • Skattenivået for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 70%.
  • Skattenivået for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 90%.

Skatteyter kan klage på eiendomsskattetaksten jf. eiendomsskattelovens §19. Klagefristen er 15. april.

Les mer om årets eiendomsskatt i Skien kommune.

Sjekk eiendomsskatten for din eiendom i Skien kommune.

Til toppen