Solkraftverk på Fossum

Innhold

Søknad med konsekvensutredning er på høring. NVE arrangerer befaring av planområdet og folkemøte 13. februar.

Befaring av planområde
Tid: 13.februar kl. 10.00
Sted: oppmøte Jernverksvegen 54, nordre port. 
Representanter fra Skien kommune vil være til stede.

Folkemøte
Tid: 13. februar kl. 18.00
Sted: Århus gård, Århusvegen 191. 
NVE vil orientere om behandlingen av søknaden, og Fossum Sol 1 AS vil orientere om sine planer. 

Begge deler er åpent for alle.

Søknaden finner du på NVEs nettsider.

Har du synspunkt til planene?

Frist for å sende høringsinnspill til NVE er 8. mars.

Dronefoto som viser område det er ønske om solkraftverk.
Planlagte flater for solcellepanel er markert med blå strek. Oppmøtested for befaring er markert med gult.
Til toppen