Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Innhold

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710
E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Konstituert daglig leder
Kristine Langerød (gjelder perioden juli 2023 – juni 2024)
kristine.langerod@skien.kommune.no
telefon 97 54 55 33

Daglig leder
Anette Wessel Gerner (svangerskapspermisjon t.o.m. juni 2024)

Innkjøpskonsulent
Torstein Roalkvam
torstein.roalkvam@skien.kommune.no
telefon 41 65 64 33

Spesialkonsulent
Anita Hellehaven
anita.hellehaven@skien.kommune.no
Telefon 93 44 73 85

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten (svangerskapspermisjon t.o.m. mars 2024)

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
telefon 90 11 00 81

Spesialkonsulent
Tone Elgen Semb
tone.semb@skien.kommune.no
telefon 45 27 85 11

Spesialkonsulent
Hanne Moen
hanne.moen@skien.kommune.no
telefon 94 43 71 86

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
frank.arne.hermansen@skien.kommune.no
telefon 98 45 29 17

Kurs

GKI arrangerer følgende kurs for kommunenes ansatte og medlemsorganisasjoner:

  • Tirsdag 19.09.2023 – Miljøvennlige anskaffelser v/ advokatfirmaet Mageli.
  • Torsdag 19.10.2023 – SSA - Alle SSA-er på grunnleggende nivå v/ advokatfirmaet Mageli.

Alle kurs er fysiske og holdes fra kl. 09.00 – 13.00 ved Halen gård i Langesund. Kursavgiften er kr 1000,- pr. deltaker og inkluderer lunsj.
Fakturering skjer i etterkant av hvert kurs, med samlefaktura til hver kommune.

Kurspåmelding sendes til tone.semb@skien.kommune.no senest en uke før kursdag.

Anskaffelsesprotokoll

Maler (Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. mva.)

Politiske vedtak

Lovverk

Driftsrapporter

Bakgrunn og organisering av innkjøpssamarbeidet

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

  • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
  • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusere fakturamengde
  • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene/kommunedirektørene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Karin Finnerud, Rose-Marie Christiansen, Hans Bakke, Dag William Eriksen,
Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang.

Observatør:
Laila Brattelid (v/fagforeningene)

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

  • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
  • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
  • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
  • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Kommunale og interkommunale selskaper

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Til toppen