Detaljregulering for gbnr 2/9 m.fl. - Gulsetlia 9 og 5

Innhold

Forslag til detaljregulering for gbnr. 2/9 m.fl. er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1.gangsbehandling av forslag til detaljregulering for et område rett bak Gulsetsenteret. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av 20 rekkehusboliger og 4 leiligheter i den gamle låven.

Vedtaket

I sak 34/23 vedtok Utvalg for klima, miljø og byutvikling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 2/9 m.fl. – Gulsetlia 9 og 5, med plankart datert 16.02.2023 og bestemmelser datert 11.04.2023 ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg:

Det tilstrebes at boligene skal oppfylle krav til tilgjengelighet.

Frem til 2.gangs behandling vurderes det om stabburet på gården bevares eller blir flyttet.

Se alle dokumentene i sak 34/23. 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på post@skien.kommune.no eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 10.06.2023

Åpen medvirkningsdag

Torsdag 01. juni mellom 15:00- 18:00 blir det åpent prosjektkontor på tunet i Gulsetlia 9. Her kan du få informasjon om og komme med innspill til utbyggingsplanene.

Kom innom når det passer for å ta en prat med planlegger, utbygger og representant fra kommunen.

Arrangør er Telemarkhus AS og Feste Sør AS

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Andrea Nordhus Aurdal på tlf. 97 66 16 21

Kart som viser planområdet
Gulsetlia 9 og 5 er markert med sort i kartet
Plankart for Gulsetlia 9 og 5
Plankart for Gulsetlia 9 og 5
Til toppen