Nye veinavn på Åfoss - høring

Innhold

Det bygges nye boliger på Åfoss og det er behov for tre nye gatenavn. Utbyggingen foregår i et tidligere ubebygget område ved Hentiåsen på Åfoss.

Navneutvalget i Skien kommune vedtok følgende gatenavn i møte 28.2.23:

  • Veg nummer 1 gis navnet Kvernvegen
  • Veg nummer 2 gis navnet Hentiåsen
  • Veg nummer 3 gis navnet Hentivegen
Kart som viser de tre gatene på Åfoss som skal få nytt navn.
Kartet viser de tre nye gatene ved Hentiåsen på Åfoss.

Høringssvar

Kommentarer og synspunkt til forslaget sendes per e-post, brev eller ved å svare på vår digitale innbyggerdialog

Digital innbyggerdialog
E-post: post@skien.kommune.no
Post: Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Svarfrist er 15.05.2023.

Etter høringsperioden vil navneutvalget behandle forslaget på nytt.

Til toppen