Vedtatt detaljregulering for gbnr. 300/4253 m. fl. - Fløtninga 8

Innhold

Bystyret har i møte 30.3.2023, sak 37/23, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl. – Fløtninga 8.

Se alle dokumentene i saken her.

Du kan klage på dette vedtaket til Skien kommune, planenheten, innen 20.5.2023 (se forvaltnings­lovens §§ 29, 32 og 36). Klage sendes til skien.postmottak@skien.kommune.no.

Til toppen