Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

Innhold

Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

I Skien er det i tillegg syv temakart som ikke er juridisk bindende, men retningsgivende for de temaene de omhandler.

Temakart

Skien kommune jobber med en ny arealdel. Les om arbeidet med ny arealdel.

Til toppen