Øvrige råd og utvalg

Innhold

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RÅPF) er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12).
RÅPF i Skien kommune har elleve medlemmer (elleve medlemmer fra november etter vedtak i Bystyret nov.21), seks fra funksjonshemmedes organisasjoner og 3 fra politiske partier. I tillegg en fra rusfeltet og en fra psykisk helse etter vedtak i Bystyret nov.21).

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, og skal sørge for at funksjonshemmedes erfaringer og interesser blir hørt og tatt med i saks- og planprosesser.

RÅPF har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder
Ragnar Grøsfjeld (organisasjon)

Telefon: 95 81 72 02
e-post: ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no

Øvrige medlemmer

 • Vibecke Selliken (organisasjon)
 • Cathrine Dammen(organisasjon)
 • Arnold Kverme (organisasjon)
 • Elisabeth Ripegutu Vike (organisasjon)
 • Heidi Skare Kristiansen (organisasjon)
 • Håvard Heines (Krf)
 • Linda Jacobsen, (Rødt)
 • Stig Tore Heimdal (Frp)
 • Emil Sølyst (organisasjon)
 • Jørn Roger Steen (organisasjon)
Veileder til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Det kommunale eldrerådet er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12). Eldrerådet i Skien kommune har ni medlemmer, seks fra pensjonistforeningene i Skien og tre fra politiske partier. (Eldrerådet har fungerende åtte medlemmer)

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og statlig etater på kommunalt nivå, og skal arbeide for å ivareta eldres rettigheter og interesser på alle områder.

Eldrerådet har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder: Gerd Andersen (pensjonistforening)

Telefon: 92 29 96 51
Epost: gerd.andersen@skien.kommune.no

 • Einfrid Halvorsen (Ap
 • Harald Christiansen (Ap)
 • Aslaug Vale (H)
 • Harry Trondsen (pensjonistforening)
 • Kjell Torbjørn Steinhaug (pensjonistforening)
 • Ivar Kristensen
 • Tove Sommer
Møteplan for eldrerådet

Ungdomsrådet

Valgt 2022. Nytt ungdomsråd velges høsten 2024 (for 2 år)

Leder: Andrea Gudbrands

Epost: andrea.gudbrands@outlook.com

Øvrige medlemmer

 • Mathias Emanuel Aas
 • Sindre Jensen
 • Thea Marie Elen Haugen
 • Nickolai Markussen Sørbø
 • Tirill Angelica Thunes Henriksen
 • Nora Grong
 • Sermedd Madjid Hadi Saad Al-Ramahi
 • Nils Håkon Skifjeld
 • Thomine Varhaug
 • Kristine Bjørbekk Kjellin
 • Norah Haakonsdatter Grenstad
 • Oda Marie Daviknes Kristensen
 • Koordinator Frederik Lervåg, Fritidsenheten telefon 46 87 95 57
Møteplan for kontrollutvalget

Navneutvalget

Medlemmer: 

 • Gudmund Kverndalen, leder (Ap)
 • Åse Gro Bakke (Sv)
 • Mona Harjo (Rødt)
 • Bård Naas (Sp)
 • Thor Øvrum (H)

Vara:

 • Ingjerd Martinsen (Ap)
 • Torunn Hauen Aks (Ap)
 • Roger Hegland (Ap)
 • Per Forsberg (H)
 • Marit Kronseth (H)
Møteplan for navneutvalget

Flerkulturelt utvalg

Medlemmer:

 • Monica Karlsen, leder (Ap)
 • Mari Falch-Pedersen (Sv)
 • Mona Osman (Rødt)
 • Arne Olav Lunde Hageberg (Krf)
 • Heidi Mustvedt-Plüss (H)
 • Sahardid M. Salad (Brobygger Telemark, Afrikansk kulturforening)
 • Zahra Elmi (Telemark innvandrerråd)
 • Erik Amdal Hofsten (Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn)
 • Mustafa Asfari (Syrisk forening)
 • Haifaa Mardan Al- Egly
 • Peri-Ilka Tincman (Lope foreing for Mikrointegrering)

Vara:

 • Trine Almenning (Ap)
 • Lars Jøntvedt Skjelbred (Ap)
 • Torunn Hauen Aks (Ap)
 • Marjan Farahmand (H)
 • Harald Tiedemann Hansen (H)
 • Ladan Mohamed (Somalisk forening)
 • Shadi Omidi (Elev voksenopplæring)
 • Anthony Hylton (Kia Skien)
 • Issa Kashingo (Afrikansk kulturforening)
Møteplan for Flerkulturelt utvalg
Til toppen