For ansatte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien - den gode og inkluderende møteplass!

Hjemmekontor

Her finner du lenke til hjemmekontor for medarbeidere i Skien kommune (krever Citrix):

Klikk her for å gå til Hjemmekontor

Epost og kalender

Har du kommunal epostadresse kan du sjekke denne hjemme på nett. Ved pålogging du bruke "login\" før ditt login-brukernavn (f.eks: login\03xxxxxx). Passord er det samme som benyttes for å komme inn på Login.

Klikk her for å gå til Epost og kalender

Visma Min Side Skien

Her finner du lenker til moduler som inngår i "Visma Min Side Skien" og brukerveiledninger til disse.

Klikk her for å se mer om Visma Min Side Skien


Klikk her for å gå til Visma Min Side Skien 


Veileder til Visma Min Side Skien og henting av elektronisk lønnsslipp.

Veilederen beskriver førstegangs pålogging og hvor du finner din lønnsslipp. Du finner også en oversikt over ledige stillinger (både eksternt og intent utlyste) og informasjon om ditt stillingsforhold.

Veilederen til Visma Timelønn beskriver hvordan du kan levere timelister elektronisk. 

Klikk her for å se mer om Visma.net Expense (reiseregninger og utlegg)


Klikk her for å gå til Visma.net Expense 

Veileder til Visma.net Expense beskriver hvordan du kommer deg inn på Visma.net Expense. Den beskriver videre hvordan du registrerer reise, kjøring og utlegg.

Klikk her for å se mer om Visma Ressursstyring

Visma Ressursstyring er et arbeidstidsverktøy som benyttes i deler av Skien kommune

Klikk her for å gå til Visma Ressursstyring 

Min Gat

Min Gat er et arbeidstidsverktøy som brukes av Helse og velferd.

Klikk her for å gå til Min Gat

Interne strategiske dokumenter

Skien kommunes strategiske dokumenter skal være ledende for alle medarbeidere i Skien slik at du som leder og arbeidstaker er viktige bidragsyter til å levere tjenester av høy kvalitet basert på gode kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger.

Les Skien kommunes arbeidsgiverpolitikk for mer informasjon.
Les Skien kommunes rammeverk for ledere for mer informasjon
Les Skien kommunes etisk standard  for mer informasjon

KS læring

KS læring er kursportal for Skien kommune. Her kan du ta både nettkurs og melde deg på arrangementer.
 • Et nettkurs er et kurs du kan ta når og hvor som helst! Alt du trenger er internettilgang og en nettleser.
 • Et arrangement er et kurs som avholdes til et bestemt tidspunkt, klokkeslett og sted, f.eks workshops, datakurs osv.

På siden Brukerveiledninger i KSLæring er det samlet oppdaterte og nyttige brukerveiledninger og videoer som hjelper deg til pålogging og hvordan du bruker portalen.

Klikk her for å logge på KSLæring

Grafisk profil

Skien kommunes grafisk profil består av en tydelig logo og visuelle symboler. Den grafiske profilen skal ikke bare være fin å se på, men også speile historie, verdier og egenskaper som kommunen ønsker å bli assosiert med.

Designmanualen gir en grundig innføring i hvordan Skien kommune skal presenteres i sin kommunikasjon utad. Manualen inneholder retningslinjer for bruk av logo, byvåpen og grafiske elementer som er utarbeidet spesielt for Skien kommune.
Last ned vår designhåndbok  i fullversjon Last ned vår minimanual

Klikk her for å laste ned Skien kommunes logo

Logoen skal alltid ha en loddrett strek foran kommunenavnet. Det kan være navn på fagenhet i tillegg. Be da om redigerbar logo.

logo.gif
logo.jpg
logo.png
logo.ai

Klikk her for å laste ned Skien kommunes kommunevåpen

Kommunevåpen.gif
Kommunevåpen.jpg
Kommunevåpen.png
Kommunevåpen.ai

Pensjon for ansatte

Skien kommune er omfattet av pensjonsordninger etter Hovedtariffavtalens (HTA) kap.2 - Pensjonsforhold. Skien kommune har tre forskjellige pensjonskasser der ansatte har sitt medlemskap ut fra hvilken stillingskategori de har. Se trekkspillmeny for mer informasjon om den enkelte pensjonskasse.

Klikk her for å lese mer om Skien kommunale pensjonskasse (SKP) 

Skien kommune har egen kommunal pensjonskasse som har medlemmer ansatt i Skien kommune og kommunale foretak (f.eks Fritidsparken)   

Medlemskap i Skien kommunale pensjonskasse er for alle ansatte bortsett fra de som er sykepleiere, leger og lærere.  

De ivaretar alle ordninger etter HTA bestemmelser og etter Folketrygd loven og øvrige bestemmelser som gjelder for offentlig pensjonsordninger.  

Kontorlokaler i Kverndalen i Kongens gr. 31. Adresse: Skien kommunale pensjonskasse, Postboks 158, 3701 Skien

Mer informasjon finner du på nettsidene til Skien kommunale pensjonskasse.

Ved spørsmål eller behov for hjelp kontakt med Skien kommunale pensjonskasse på telefon 35 58 11 44 eller epost: post@skienpensjon.no.

Klikk her for å lese mer om Statens pensjonskasse (SPK)

Statens pensjonskasse har alle lærere (pedagogisk personale) som medlemmer. De følger statens regler om pensjonsordninger og øvrige regler i Hovedtariffavtalen og Lov om Folketrygd. 

Det ligger god informasjon på hjemmesidene til Statens pensjonskasse som det anbefales at medlemmene sjekker selv. Du kan logge deg inn som medlem - (også tidligere medlemmer). Der finner du søknadsskjema for pensjon som du selv kan fylle ut elektronisk og sende inn til behandling. I tillegg er det en kalkulator som kan gi noen forhåndsberegninger. 

Mer informasjon finner du på nettsidene til Statens pensjonskasse.

Ved spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med: 

Semir Dedic

Konsulent

Semir.Dedic@skien.kommune.no

T: 35 58 10 68

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Avstemming refusjoner
 • Pensjonsrapportering Statens pensjonskasse
Klikk her for å lese mer om Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

I Skien kommune er det bare sykepleiere og leger som er medlemmer i KLP. Sykepleiere er omfattet av Sykepleierpensjonsloven i tillegg til de øvrige reglene i HTA og Lov om Folketrygden. Dersom du f.eks er leder og sykepleier vil det være noen kriterier som vil avgjøre om du skal være i KLP eller i Skien kommunale pensjonskasse. Dette ut fra arbeidsoppgaver i sykepleierfaget. (Sykepleierpensjonsloven). 

Som medlem kan du logge deg inn på sidene til KLP på Min Side. Nytt fra 17.02.2017 er at du selv skal søke om pensjon. Der fyller du ut skjemaet selv og søker om de ulike pensjonsordningene. Skjemaet vil automatisk bli sendt til HR-avdelingen for godkjenning før det sendes til KLP til behandling.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Ved spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med:

Ann Gerd Wian

HR-rådgiver

AnnGerd.Wian@skien.kommune.no

T: 35 58 13 85

Arbeidsområde

Omstillingsarbeid, lærlinger, stillingsannonser, pensjon og gruppelivsforsikring

 • Utlysninger/ledige stillinger/stillingsannonser
 • Omstillingsutvalg og omstillingsrutine
 • Lærlingeordningen
 • Pensjon, seniordag, forsikringsordninger
 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte

Telefonliste

Her finner du en liste over alle kommunale medarbeidere med telefon i Skien kommune.

Klikk her for å gå til Telefonlisten 

Kontakt

Har du behov for hjelp eller ønsker mer informasjon innenfor HR- eller lønnsområdet se

HR-avdelingen

Publisert: 26.10.2016 09:24
Sist endret: 10.09.2018 09:46