Informasjon om koronaviruset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronatelefonen

Skien kommune har opprettet en Koronatelefon for publikum.

Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00

Åpningstider koronatelefon

Mandag – fredag   08.00 – 18.00

Lørdag - søndag     10.00 – 16.00

Testingen foregår i puljer mellom klokken 10.00 og 14.30 på hverdager ved gamle Klosterskogen videregående skole.

Dersom du har behov for annen helsehjelp relatert til Koronavirus (sykemelding, legevurdering) må du ta kontakt med fastlegen/legevakt tlf: 116117.

For hørselhemmede som har spørsmål om testing, kan det sendes mail til Skien kommune.

Hvem kan ta kontakt:

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan ta kontakt for å få testet seg dersom man

•     har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

•     har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. 

Fremgangsmåte/Slik gjør du:

- Ring koronatelefonen 35 58 90 00 i åpningstiden

- Du vil få oppgitt et tidspunkt for testing og møter opp i privatbil ved testsenteret. Hovedtestingen foregår puljevis i såkalt Drive-Through.

Du må påberegne litt ventetid, opptil 20-30 minutter. Vennligst bli sittende i bilen under ventetiden.

- Testing foregår på gamle Klosterskogen videregående skole

Adresse: Olai Skullerudsveg 20, Bygg 2.

- Når du er ferdig testet, du reise hjem igjen og fortsette å holde deg hjemme til svaret foreligger.

Det tar 24-48 timer fra test til prøvesvar foreligger. Du må selv sjekke prøvesvaret på Helsenorge.no

- Alle med positivt prøvesvar vil bli oppringt av lege, og skal selv ta kontakt med fastlegen sin for videre oppfølging. Dersom du har fått påvist Covid-19 skal du være hjemmeisolert, og det er fastlegen som avgjør når isolasjonen opphører.

Les mer om karantene og isolering her.

 

Telefonkontakt angående situasjonen i Sentrum hjemmetjeneste

Telefon for henvendelser fra brukere og pårørende er opprettet for Sentrum hjemmetjeneste.

Telefonnummer er 47 65 75 92. Denne telefonen er bemannet fra kl 10-15 alle hverdager og det er et midlertidig tiltak. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen gjelder situasjonen i sentrum sone.

Generelle spørsmål om Korona besvares av nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015

 

VIKTIG INFORMASJON!

Dersom du er i reisekarantene eller er satt i nærkontaktkarantene av helsetjenesten må du følge gjeldende karanteneregler.

- Personer i reisekarantene fra røde land må fullføre 10 dagers karantene selv ved negativ test.

- Personer som helsetjenesten definerer som nærkontakter til person smittet med Covid-19 må fullføre 10 dagers karantene selv ved negativ test.

- Personer som tror/vet de har vært i nærheten av en som er syk med Covid-19, men der helsetjenesten ikke har definert de som nærkontakt trenger ikke å være i karantene ved negativ test.

 

NB! Personer som har testet negativt bør teste seg på nytt dersom nye symptomer.

Prøvesvar gir kun et øyeblikksbilde. En person med negativt testresultat kan være på vei til å bli syk.

 

Har du fått påvist koronavirus er det fastlegen som ivaretar videre medisinsk oppfølging.

Du skal ha lav terskel for kontakt med lege dersom du føler deg dårlig!

 

HUSK: Testing kan aldri erstatte smitteverntiltakene!

- Hold deg hjemme hvis du er syk, isolert eller i karantene!

- Hold minst en meter avstand til alle du ikke omgås som dine nærmeste til          daglig!

- Host/nys i albuen eller i papirhåndkle!

- Utfør hyppig håndhygiene, blant annet før du spiser, på vei inn i butikken, på serveringssteder og i andre sosiale settinger!

- Unngå å ta deg for mye i ansiktet!

 

Du kan ha korona uten å vite det, og spre det uten å ville det!

Ikke vær den som sprer – vær heller den som stopper!

Det er derfor viktig at du bidrar til å hindre smittespredning ved å smittevernrådene og teste deg ved mistanke om Covid-19.

 

Smitteoppsporing

Telefonnummeret til Skien kommunes smitteoppsporingsteam er 35 50 87 00.

 

Siste nytt

21. november - koronaråd til deg som bor i sameier og borettslag

Hvordan skal borettslag og sameier gjøre det med fellesarealer, fellesvaskerier og renhold i oppgangen nå under koronautbruddet? Se rådene Huseierne har fått råd fra Folkehelseinstituttet - FHI.

18.november

Helse og velferd i Skien kommune innfører midlertidig bruk av munnbind i hele hjemmetjenesten. Munnbind brukes i henhold til prosedyre for bruk av munnbind i pasientnært arbeid, der 1-meter regel ikke kan overholdes.

Les mer her.

16.november - midlertidig infotelefon for Sentrum Sone

Det er stor pågang av spørsmål og henvendelser smittesituasjonen i Sentrum hjemmetjenesten. Vi har opprettet et eget telefonnummer som tjenestemottakere og pårørende i sentrum sone kan benytte.

Telefonnummer er 47 65 75 92. Denne telefonen er bemannet fra kl 10-15 alle hverdager og det er et midlertidig tiltak. Vi gjør oppmerksom på at denne telefonen gjelder situasjonen i sentrum sone.

 Generelle spørsmål om Korona besvares av nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015

 

Dersom du har behov for å bli testet kontakter du lokal Koronatelefon: 35 58 90 00

12. november  - Bøter hvis du bryter koronareglene

Politiet Sør-Øst opplyser at bøtesatsene er utgangspunktet påtalemyndigheten går etter når de behandler brudd på smittevernloven, men at det kan variere ut i fra den enkelte saken. Lokale bestemmelser blir også tatt med i vurderingen.

Se politiets bøtesatser ved brudd på reglene

9.november

For å begrense importsmitte har det nå blitt innført en ordning med karantenehotell.

I fylket Vestfold og Telemark er det Torp Hotell i Sandefjord som er oppsatt som karantenehotell.

Dette er gjeldende for alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Les mer om bakgrunnen for innføring av karantenehotell her.

Har du spørsmål om karantenehotell?

Regjeringen.no har samlet en del spørsmål og svar som du kan lese mer om her.

6. november

Kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble går sammen om felles koronaråd for vårt område.

Rådene innebærer blant annet anbefalinger om munnbind i situasjoner hvor 1-meters regelen ikke kan overholdes, og stans i breddeidretten for de over 20 år.

Les mer om rådene her.

6. november

Det ligger nå tolkede versjoner fra pressekonferansen Statsminister Erna Solberg inviterte til torsdag 5. november på engelsk, polsk, arabisk og urdu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen6/id2783415/

 

5. november 

Regjeringen anbefaler alle om å holde seg mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt

Se alle tiltak og anbefalinger regjeringen anbefaler fra og med i dag 5. november her.

Nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører fra natt til lørdag 7. november nasjonal skjenkestopp kl 24.00 Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00.

Nye anbefalinger ved sosial kontakt som gjelder nå 

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer. Disse kan du lese under kultur, idrett og offentlige arrangementer.

Private sammenkomster og arrangementer
Disse endringene iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • Grense på inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
Oktober

29. oktober

Her er retningslinjene som gjelder:

 • Private arrangement i hjem/hytte/hage: anbefaling om max 5 gjester.
 • Private arrangement utenfor hjem/hytte/hage: regel om max 50 gjester.
 • Offentlig arrangement inne: regel om max 200 gjester
 • Offentlig arrangement ute: regel om inntil 600 gjester, fordelt på kohorter a 200 gjester.

 

28. oktober - Fra og med 28. oktober gjelder disse tiltakene vedrørende samlinger og antall gjester ved private sammenkomster: 

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 

27. oktober - Nye karanteneregler for arbeidsinnvandring

Regjeringen strammer inn reglene for arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på FHIs nettsider

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på regjeringens nettsider

 

16. oktober - Informasjonsmateriell til bruk ved serveringssteder med skjenkebevilling

Skien kommune har utviklet et informasjonsskriv serveringssteder med skjenkebevilling, kan bruke for å oppfylle pålegg i covid-19 forskriften § 14a

Se informasjonsskrivet

 

12. oktober - Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 personer. Disse skal være fordelt på grupperinger med inntil 200 personer i hver gruppe. Det skal være minst to menter avstand mellom grupperingene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver gruppe. 
Les mer om arrangement på regjeringens nettsider.

12. oktober åpnet det også for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Les mer om dette her.

August

28. augustKommunens skolebygg åpner for frivilligheten fra og med 7. september

28. august - Statlig tilskuddsordning til bedrifter i Skien.

Skien kommune har fått inntil 2,8 millioner kroner fra staten til et kommunalt Covid - 19 næringsfond. Bedrifter i Skien kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter. Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om ordningen

11. august - skal du ha konfirmasjon eller fest? Her er reglene.

Hvor mange som kan samles er avhengig av om du skal ha arrangementet på privat eiendom eller offentlig sted. Hvis du skal ha arrangementet på privat eiendom, kan inntil 20 personer delta. Har du leid et offentlig lokale kan det være inntil 200 personer. Eksempler på offentlige lokaler er arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

I begge tilfellene må du ha en oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Du som arrangør er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene å holde minst 1 m avstand.

Du har ansvaret for at syke ikke deltar på festen/feiringen og må gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Juli

2. juli - denne plakaten vil møte deg på byen

 

Denne uken har kommunikasjonsavdelingen i Skien kommune vært på besøk hos serveringsbransjen, og delt ut plakater som skal minne publikum på de viktigste forholdsreglene relatert til korona og smittevern. Det er en krevende tid for utelivsbransjen, som har måttet holde stengt lenge og som nå må følge strenge regler for å få holde åpent. Derfor er det ekstra viktig at alle vi som bruker serveringsstedene viser respekt for smittevernreglene, holder avstand og vasker hendene.

Juni

5. juni - skjenketidene tilbake til normalen

Ledelsen i Skien kommune har i dag avgjort at restriksjonene ved skjenking som ble innført ved utbruddet av korona i mars oppheves. Det betyr at alminnelige skjenkebestemmelser gjelder fra i dag. Lettelsene skjer under forutsetning av at reglene for hygiene og smittevern følges, og det vil bli foretatt kontroller. Les mer

5.juni - dagtilbud for eldre åpner opp igjen 9. juni

Dagtilbudet åpner igjen 9 juni og er midlertidig flyttet til Gjerpen klubbhus.

Dette gjelder dagtilbud somatikk som vanligvis er på Lyngbakken. Vi har 2 dagtilbudsgrupper hver dag for å gi tilbud til flest mulig brukere innenfor de begrensninger smittevernreglene gir. Vi ønsker å tilby en sosial møteplass, et aktivitetstilbud samt dele et måltid sammen.

Brukerne vil kontaktes, og alle 140 brukere av dagtilbudet vil få tilbud innen uke 26.

Fra uke 32 skaleres dagtilbudet ytterligere opp slik at brukere får tilbud flere dager pr. uke.

2.juni - her er de nye koronareglene som gjelder for din idrett

Det kommer stadig lettelser i forhold til koronavettregler og idrett, men vi må fortsatt være flinke og følge de reglene som foreligger.

Les mer om reglene som gjelder fra de ulike særforbundene her.

Mai

29.mai - mandag 1.juni blir det ytterligere lettelser for barneidretten

Regjeringen har åpnet for at kontakt i noen idretter opp til 19 år, men det vil fortsatt være restriksjoner i en del idretter. Husk å følge reglene fra ditt særforbund.

Les mer her.

29. mai - Servicesenteret åpner dørene for publikum onsdag 3.juni.

Åpningstid er klokken 09.00 – 15.00. På grunn av avstandskrav vil det være begrensninger på hvor mange kunder som kan være tilstede  i kundesenteret samtidig. Det er dessverre ingen publikums pc-er tilgjengelig.

Kommunens sentralbord er åpent alle hverdager  fra klokka 08.00 til 16.00. 

28. mai - Nå åpnes det for flere besøk

Alle kommunens sykehjem og bofellesskap er nå åpne for besøk, etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. Dette skal fortsatt foregå under kontrollerte former.

Les hele saken her.

12. mai - I morgen åpnes det for besøk av beboere og pasienter

Fra onsdag 13.mai vil det åpnes for at pasienter og beboere på sykehjem, institusjoner og boliger kan få utendørs besøk av sine nærmeste pårørende. Les mer om restriksjoner og annen informasjon du trenger å vite om angående besøk. 

12. mai - Nye retningslinjer for kommunale uteanlegg og - lekeplasser

Med bakgrunn i Helsemyndighetenes veileder fra 11. mai gjelder disse reglene for kommunale uteanlegg og - lekeplasser i Skien kommune.

 • Maks 20 personer kan bruke anlegget samtidig og det skal være 1 meter avstand mellom hver person.
 • Alle som benytter anlegget skal vaske hendene før og etter bruk. På anlegg der det benyttes ball eller annet utstyr, skal dette også vaskes før og etter bruk.

Retningslinjene gjelder inntil videre. Dersom de ikke blir overholdt må vi stenge anlegget.

11. mai  - Gjenåpning av lokaler

Skien kommune vil gradvis gjenåpne kommunale lokaler og tilbud innen kultur og idrett. Dette er er i tråd med regjeringens plan og justering av koronatiltak. Les mer om hva som er planlagt åpnet fremover.

8. mai - Endringer i åpningstider for NAV Skien

11. mai åpner vi vårt publikumsmottak mandag, onsdag og fredag fra kl 1130 -1430.

NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 opprettholdes følgende vakttelefonnummer:

 • Dagpenger: 406 38 116
 • Arbeidsgivertelefon: 406 38 131
 • Økonomisk sosialhjelp: 406 38 067

Med bakgrunn i Covid 19 vil vi kun ha to besøkende i mottaket i samtidighet. For egen trygghet ber vi besøkende holde god avstand og benytte dispensere med desinfiserende middel for renhold.

8. mai - Arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt. 

Kommunelegen har i dag utarbeidet retningslinjer for arrangementer

7. mai - Arbeidslivet får åpne sakte med sikkert

Det er nå åpent for at folk igjen skal ha så langt som mulig ordinære arbeidsdager på arbeidsplassen sin. Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Les mer på regjeringens nettsider

7. mai - Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20.

Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. 

Oppdaterte smittevernveiledere:

7. mai - Retningslinjer for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien.

Serveringssteder som ikke serverer mat, skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav a.
Serveringssteder omfatter kafé, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, jf.covid-19-forskriften § 15. Les de nye rettningslinjene for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien. 

1.mai - Smittevernveileder for tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

April

30. april - Åpner for små arrangementer på offentlig sted.

Regjeringen åpner opp for små arrangementer på offentlig sted fra 7. mai.

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt.

24. april - Store arrangement forbudt fram til 1. september

Kulturminister Abid Raja opplyste om at arrangementer som samler mer enn 500 mennesker er forbudt fram til 1. september.

24. april - Smittevernveileder for frisører, hudpleiere og tatovører med flere

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at man driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Mer informasjon og lenke til veilederen finnes i smittevernveileder fra Helsedirektoratet og i veileder fra Folkehelseinstituttet. På siden til Folkehelseinstituttet er det også lenke til nettundervisning for de som driver slike virksomheter.

23. april - Veiledning for Ramadan under pandemi-forhold COVID-19 

Islamsk råd Norge har laget en detaljert veiledning for Ramadan pandemi-forhold COVID-19. 
Veiledning for Ramadan – Moskeer, faste og bønn

21. april - Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt igjen under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Det er også tilgjengelig nettundervisning om nytt Koronavirus og Covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

Lenker finner du her: Veileder og Nettundervisning

OBS: Dette gjelder ikke for Frisører, hudpleiere, massører, tatovører og lignende, som kan åpne fra 27. april. Råd for deres virksomheter kommer innen 26. april.

20. april - Veileder om smittevern for skoletrinn 1. - 7. trinn

Regjeringen besluttet den 7. april at skole 1.-4. trinn og SFO skal gjenåpnes fra 27. april. I den forbindelse er det utarbeidet veiledningsmateriell for skoletrinn 1.-7. trinn. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider

20. april - Last ned Smittestopp!

I forrige uke lanserte helsemyndighetene appen Smittestopp for å begrense spredningen av koronaviruset. Har du ikke lastet den ned ennå? Da anbefaler vi deg å gjøre det nå.

Les mer om appen og hvordan du laster den ned. 

20. april - Myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset.  Dette er synliggjort i en tidslinje på regjeringens nettsider.

17. april - Omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien. Dette fremgår av pressemelding fra regjeringen i dag – link til pressemeldingen her.

16. april - Kompensasjonsordning for næringslivet

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen 

16. april - Helsestasjon for ungdom åpner igjen i dag

Åpningstider:

 • Mandag 9-18
 • Onsdag 9-15
 • Torsdag 9-18

Helsesykepleier og psykolog vil være tilgjengelig alle dager. 

For å unngå smittespredning av Korona:

 • Time må bestilles på forhånd tlf. 35 58 15 02
 • Man møter presis til timen og hentes ved inngangsdøren til HFU.
 • Ved sykdom eller karantene skal timen avbestilles.

Det er også mulighet for samtale på telefon 35581502 dersom noen ønsker det. 

15. april - Veileder om smittevern i barnehager

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider. Du finner også mer informasjon på sidene til Folkehelseinstituttet

14. april - Krisepakke for kultur, idrett og frivillighet

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet som administrerer ordningene med søknadsfrist 21. april. Les mer om ordningene her. 

7. april - Barnehager og skoler

Det planlegges for at barnehager åpner igjen fra 20. april; skole 1. – 4. trinn og SFO fra 27. april. Skolene vil fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn og ungdomstrinnet.

Det blir utarbeidet smittevernregler og retningslinjer fra sentralt hold. Skien kommune avventer disse.

6. april - Skolene og barnehagene åpner ikke første uka etter påske

I påvente av nye retningslinjer fra staten for mulig åpning av skole og barnehager rett over påske, har ledelsen i Skien kommune i dag besluttet at kommunen ikke kommer til å vurdere åpning før tidligst uka etter påske, det vil si 20. april.

3. april - Begrensninger i bruk av kommunale idrettsanlegg

I forbindelse med myndighetenes presiseringene om idrettsaktivitet 31. mars, åpner vi kommunale utendørsanlegg i Skien kommune med begrensninger på bruk. Innendørs anlegg er fortsatt stengt.

Les mer

3. april - Digital dialogløsning for kontakt med NAV om sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. NAV åpner derfor en digital dialogløsning torsdag 2. april. Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no.

Nav.no: Kontakt veileder 

2. april - Barnehager og skoler påsken 2020

Ved behov vil barnehager og skoler holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Foresatte som har behov for et slikt tilbud bes kontakte egen barnehage eller skole.

Mars

27. mars Regjeringen har laget en tidslinje som viser de ulike tiltakene som er igangsatt. 

27. mars Ny krisepakke - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper.

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe Korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Les mer

26. mars Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV ser en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse. NAV jobber nå med arbeidskraftmobilisering til bransjer med arbeidskraftbehov for å holde samfunnet i gang.

Les mer

24. mars Regjeringen viderefører tiltakene mot koronavirus for å begrense smitte. Les mer på Regjeringens sider.

19. mars Stortinget har vedtatt at arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.

19. mars Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

17. mars. Skien kommune starter registrering av innbyggere som trenger hjelp og de som ønsker å være frivillige. Les mer

16. mars  NAV Skien går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

16. mars Veldig mange av kommunens læringsplattformer bruker Microsofts tjenester, og disse er naturlig nok ikke skalert for den massive bruken som vi vil oppleve i tiden som kommer. Med bakgrunn i dette må man forvente at mange av de digitale plattformene vil kunne komme til å jobbe tregt nå. Dette vil forståelig nok kunne skape noe frustrasjon. Vi ber om forståelse og tålmodighet. 

14. mars. Sykehuset Telemark melder i en pressemelding at det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen. Les mer

14. mars. Helsedirektoratet ber nå alle foreldre å være ekstra obs på beskjedene som gis til barn og unge, som nå får egne kjøreregler; å ikke være sammen med fler enn to-tre er ett av dem. Husk at selv om barn ikke blir lett syke, kan de lett bære smitte til sårbare mennesker, som eldre og kronikere.

14. mars. Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flyttet til 1. mai.

14. mars.  Nærings- og fiskeridepartementet anser at verdikjedene for drivstoff- og matvareforsyning er samfunnskritiske. Disse verdikjedene omfattes dermed av helsedirektoratets vedtak om at personer med samfunnskritiske funksjoner kan gis et tilbud om skole- og barnehageplass for barna sine mens de er stengt for allmennheten. 

14. mars. I fravær av fastleger i helgen har legevakten i Skien bemannet opp for å ta i mot pasienter som har symptomer på koronaviruset. Det er viktig å legge til at fastlegen fremdeles er rette første kontaktperson i ukedagene.

14. mars. En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Sykehuset melder at alle som har vært i nærheten av den ansatte vil bli varslet.

13. mars - Sms fra Ordfører

Denne meldingen er sendt på sms til alle innbyggere i Skien kommune.

Kjære innbygger i Skien

Regjeringen innførte torsdag  12. mars strenge restriksjoner og råd til befolkningen for å bremse koronasmitten, se https://www.fhi.no/. Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen ved å vaske hender, unngå håndhilsing, ikke hoste ut i lufta, holde avstand til andre. Hvis du har symptomer og vet du har hatt kontakt med en koronasmittet, ringer du fastlegen din, eventuelt legevakten. Her finner du mer informasjon fra Skien kommune https://www.skien.kommune.no/korona/

Takk for at du bidrar! Hilsen Trond Ballestad, ordfører

13. mars, kl 15.45 - Nyttige nettsider

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer til å følge med på nettsider som: 

13. mars, kl 12.30 - Økonomiske tiltak

Regjeringen la frem tre typer midlertidige økonomiske tiltak:
1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig.
3. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Se tiltakene 

Smitte og karantene

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle personer med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19, testes raskest mulig.

Covid-19 har ofte (men ikke alltid) følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Har du nyoppstått luftveisinfeksjon med eller uten noen av disse symptomene, bør du kontakte fastlegen din for vurdering omkring hvorvidt du anbefales covid-19 test.

Dersom du tror du kan være smittet, ring fastlegen din på dagtid eller legevakt på 116 117 på kveld/helg.

Du finner oppdatert informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.  

Etter avtale med Folkehelseinstituttet har NAFO oversatt plakater om vaner som forebygger smitte til flere språk: Vaner som forebygger smitte på flere språk

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter direkte opp hverken hos legen eller legevakten. Bli hjemme, og ta kontakt på telefon dersom du har behov for undersøkelse.

FHI.no (flytskjema): Hva gjør du hvis du tror du har luftveissymptomer?

Avstand, karantene og isolering

De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder:

 • nærkontakter til personer med covid-19
 • personer som har vært på reise i et område med mye smitte.

Disse skal være i karantene i 10 døgn for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer.

For nærkontakter og personer i innreisekarantene gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted. 
 • husstandsmedlemmer til personer i karantene, kan leve som normalt – men hvis noen i husstanden utvikler symptomer, bør alle holde seg hjemme, og la seg teste.
 • personer i karantene som utvikler symptomer, går automatisk over i isolasjon – og bør testes for covid-19.

Oppdatert informasjon om hvorfor det er viktig å holde avstand, hvem som bør ha karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet

Videoer om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (Folkehelseinstituttets youtube-kanal)

Karantenehotell

For å begrense importsmitte er det innført en ordning med karantenehotell.

I fylket Vestfold og Telemark er det Torp Hotell i Sandefjord som er oppsatt som karantenehotell.

Dette er gjeldende for alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Les mer om bakgrunnen for innføring av karantenehotell her.

Har du spørsmål om karantenehotell?

Regjeringen.no har samlet en del spørsmål og svar som du kan lese mer om her.

Risikogrupper

På denne siden finner du informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte av covid-19, og hvordan disse best kan beskytte seg mot smitte.

Råd og informasjon til risikogrupper

Smittetall for Skien

Hver dag oppdaterer vg.no smittesituasjonen i Skien med tall fra msis.no 

Her kan du følge smittesituasjonen i vårt område.

Sosiale sammenkomster

Fra og med 5. november gjelder disse tiltakene og anbefalingene for sosiale sammenkomster:

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolegrupper.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Det anbefales bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde 1-meters avstand. For eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.
 • Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.
 • Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.
 • Om du blir syk mens du oppholder deg i fritidsbolig anbefaler kommunen at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen hjemkommune dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.

I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer. Disse kan du lese under kultur, idrett arrangementer og offentlig arenaer.

Les mer om anbefalingene og tiltakene her.

Helse og omsorg

Endringer i helsetjenestene

Helsetjenestene i kommunen er i en krevende situasjon. Vi gjør tiltak for å kvalitetssikre et forsvarlig tilbud til brukere av våre tjenester, beskytte sårbare pasientgrupper og beskytte ansatte som jobber med mennesker som kan være smittet. Konsekvensen er at enkelte brukere av helsetjenester vil oppleve å få et midlertidig endret eller redusert tilbud. Alle mottakere av disse tjenestene vil bli varslet om dette.

Endret og/eller nye tilbud

Legevakt

Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt (Luftveislegevakt) for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

Denne legevakten er bemannet med øremerkede fastleger og helsesykepleiere. De tar imot pasienter som er henvist videre fra fastleger eller ordinær legevakt. Det er viktig å påpeke at hvis du har luftveissymptomer skal du ringe fastlegen din eller ordinær legevakt før du oppsøker luftveislegevakten. 

Du kan også ringe direkte til Koronatelefonen for informasjon og henvisning til testing for Covid-19. 

Koronaberedskapssenterets prøvetaking er flyttet til den midlertidige legevakten. Helsesykepleiere tar prøver i et drive-in telt. Koronaberedskapssenteret for smittesporing er på Responssenteret på brannstasjonen. Ansatte der arbeider med smittesporing og intervju av alle som vurderes for prøvetaking.

Sykebesøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner i sykehjem, på helse- og omsorgsinstitusjon eller i bofelleskap.

Korona er en smittsom sykdom som kan være spesielt farlig for eldre og syke, derfor er det noen begrensninger og anbefalinger vi ber deg om å følge. Skien kommune følger rådene fra Helsemyndighetene, og mer informasjon om hvordan de ulike tjenestene legger til rette for besøk finner du under informasjon fra de ulike fagområdene lenger ned på denne siden.

Se informasjon om besøk besøk til familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon på ulike språk.

Besøksinfomasjon på Engelsk

Besøksinformasjon på Somali

Besøksinformasjon på Bosninsk

Besøksinformasjon på Cirilisk og Serbisk

Besøksinformasjon på Amharisk

Besøksinformasjon på Arabisk

Smittevernutstyr til barn med funksjonsnedsettelser

For foreldre til barn med funksjonsnedsettelser og som mottar avlastning eller bistand fra private tjenesteleverandører, har vi opprettet et beredskapslager på SAMBA for smittevernutstyr ifm covid – 19. Her kan man få utstyr for noen dager av gangen og det er mulig å hente ut hele døgnet.

Lageret er på SAMBA og ligger inne på området til Sykehuset i Telemark.

Adressen er: Bygg 74, Ulefossvegen 55

Tlf: 35002920

Tjenestekontoret

Publikumsmottaket er åpent alle hverdager kl 12.00 – 14.00.

Man kan henvende seg alle hverdager kl 09.00 – 15.00 til tlf 35581870 eller e-post tjenestekontoret@skien.kommune.no

I tillegg til vårt hovednummer har vi et eget direktenummer dersom det er spørsmål knyttet til faktura for egenbetaling av helse- og omsorgstjenester tlf 47650578.

Tjenestekontoret har nå ordinær saksbehandling. For enkelte helse- og omsorgstjenester er det fortsatt noen restriksjoner. Dersom du søker på tjenester med begrensninger og dette vil påvirke saksbehandling og/eller igangsetting av tjenesten, vil du få informasjon om dette i søkeprosessen.

Møtevirksomhet og hjemmebesøk vil vurderes og avtales i hvert enkelt tilfelle.

Ergo- og fysioterapi 

Alle grupperettede tiltak er fortsatt avlyst inntil videre.

Informasjon fra Hjemmetjenesten

Helse og velferd i Skien kommune er nå i en situasjon der vi har smitte blant ansatte og tjenestemottakere i kommunalområdet. Vi iverksetter derfor tiltak med bakgrunn i pågående smitterisiko og redusert kapasitet som følge av karantene hos ansatte.

Tiltakene vil iverksettes ut i fra en vurdering av behov hos den enkelte.

Følgende tiltak iverksettes:

 • Praktisk bistand

Hjemmehjelpstilbudet vil reduseres både i omfang og standard utfra en vurdering av behovet.  

 • Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien vil konsentrere sine ressurser om å gi tjenester til risikoutsatte brukere og nødvendig helsehjelp. Det betyr at hjemmetjenesten vil redusere antall besøk og bistand til brukerne utfra en faglig vurdering av behovet.

Skien kommune følger de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at ansatte har tilgang på flytende såpe og tørkerull i hjemmet for å redusere smittefare. Hjemmesykepleien har på seg munnbind og nødvendig smittevernutstyr når de gir hjelp.

Informasjon fra Kommunale bo- og dagaktivitetstilbud 

Besøk i boligene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Du er velkommen til å besøke familie og venner i bofelleskap.

For utviklingshemmede eller andre med kognitive funksjonsnedsettelser skal kommunen sørge for tiltak som kan redusere smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboeres hjem. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottaker og pårørende. Mange tjenestemottakere innen våre helse- og omsorgstjenester er særlig sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av underliggende sykdommer eller alder. Det er ikke anledning til å innføre besøksrestriksjoner i private hjem uten at dette er besluttet av tjenestemottaker selv eller i samarbeid med pårørende.

Vi vil legge til rette for besøk og finne gode løsninger for dette i samarbeid med beboere og pårørende. Besøkende bes om å si ifra på forhånd, ta hensyn og vurdere egen helse og avstå besøk dersom: 

 • du har luftveissymptomer
 • du venter på svar på koronatest  
 • du har vært utenfor Norge de siste 10 dager
 • du er i hjemmekarantene, i isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen med koronavirus

Videre vil det kunne bli et redusert tilbud som vil variere ift smittespredningen i samfunnet, men vi gjør det vi kan for å opprettholde tilbudet eller finne gode erstatninger.

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester gis til mange som bor i egen leilighet men som trenger noe bistand til å mestre egen hverdag. Tilbudet opprettholdes, men det vurderes fortløpende om tilbudet reduseres der man må prioritere nødvendig helsehjelp, og risikoutsatte brukere.

Avlastning for barn 

Avlastningstilbudet til barn og unge er gjenåpnet. Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i risikogruppen under koronautbruddet og det er derfor behov for gode smitteverntiltak som kan bidra til å begrense smitte. For enkelte kan det medføre redusert tilbud avhengig av smittesituasjonen. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Dagtilbudene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Dagtilbudene ved Mats og Marensro har vært stengt, med begrenset tilbud til hjemmeboende og enkelte med store behov. Tilbudene er nå gjenåpnet.

Tilbudet til personer i risikogruppen vil bli vurdert i samråd med den enkelte og eventuelt dennes pårørende. Ved en eventuell situasjon med økt smitte vil kommunen bestrebe å holde tilbudet åpent så langt som mulig.

Informasjon fra Heldøgnsomsorg - Sykehjem 

Informasjon om besøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon.

Korona er en smittsom sykdom som kan være veldig farlig for eldre og syke.

Derfor må vi følge disse rådene:

 • Ikke kom på besøk hvis du ikke er helt frisk - ta heller en telefon
 • Ikke kom på besøk hvis du venter på svar på koronatest  
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 10 dager
 • Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene, i isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen med koronavirus

Hvis du kan besøke, husk dette:

 • Du må avtale besøket med institusjonen før du kommer. Bruk telefon.
 • Vask/rens hendene når du kommer - og når du drar.
 • Ikke kom nærmere pasient og ansatte enn 1 meter.
 • Ikke flere enn 2-3 personer kan besøke på en gang
 • Besøket skal være inne på rommet, eller ute.
 • Det er ikke anledning til å oppholde seg i fellesrommene.
 • Når du kommer, ber vi deg skrive navnet ditt i en protokoll og erklære at du er frisk. På den måten kan vi holde oversikt over hvem som har vært på besøk dersom smitte oppdages og vi starter smitteoppsporing. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger og opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig og slettes etter 10 dager. 

 Egenerklæringsskjema skal fylles ut ved besøk. Egenerklæringsskjema

Informasjon fra Skien Helsehus

Informasjon om besøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon.

Korona er en smittsom sykdom som kan være veldig farlig for eldre og syke.

Derfor må vi følge disse rådene:

 • Ikke kom på besøk hvis du ikke er helt frisk - ta heller en telefon
 • Ikke kom på besøk hvis du venter på svar på koronatest  
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 10 dager
 • Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene, i isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen med koronavirus

Hos alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid kan det gjøres unntak.

Hvis du kan besøke, husk dette:

 • Du må avtale besøket med institusjonen før du kommer. Bruk telefon.
 • Vask/rens hendene når du kommer - og når du drar.
 • Ikke kom nærmere pasient og ansatte enn 1 meter.
 • Ikke flere enn 2-3 personer kan besøke på en gang
 • Besøket skal være inne på rommet, eller ute.
 • Det er ikke anledning til å oppholde seg i fellesrommene.
 • Når du kommer, ber vi deg skrive navnet ditt i en protokoll og erklære at du er frisk. På den måten kan vi holde oversikt over hvem som har vært på besøk dersom smitte oppdages og vi starter smitteoppsporing. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger og opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig og slettes etter 10 dager. 

Information in English - informasjon på andre språk

In Skien kommune we follow the national rules:

 • Get specific information by calling our service centre, phone 35 58 10 00.
 • Are you sick? Call your local doctor and follow the isolation and hygiene rules from Folkehelseinstituttet
Corona telephone in Skien - English

The corona telephone in Skien: +47 35 58 90 00

Opening hours corona telephone

Monday - Friday 08.00 - 18.00

Saturday - Sunday 10.00 - 16.00

If you need other healthcare related to coronavirus (sick leave, medical assessment), you must contact your GP/or emergency service tel: +47 116117.

For the hearing impaired who have questions about testing, an email can be sent to Skien municipality. skien.postmottak@skien.kommune.no

Who can contact:

Anyone who suspects that they are infected with covid-19 can get in touch to get tested if they

 • has acute respiratory tract infection or other symptoms of covid-19.
 • may have been infected with covid-19, either as close contact or after traveling abroad in the last 10 days.

Other groups can be tested after a doctor's assessment https://www.fhi.no/

Procedure / How to:

- Call the corona telephone +47 35 58 90 00 during opening hours

- You will be given a time for testing and show up in a private car at the test center. The main testing takes place in batches in drive-through.

You need to allow some waiting time, up to 20-30 minutes. Please stay in the car while waiting.

Testing takes place at Olai Skullerudsveg 20, Building 2. 

- Everyone with a positive test result, will be called by a doctor, and must contact their GP for further follow-up. If you have been diagnosed with Covid-19, you must be isolated at home, and it is the GP who decides when the isolation ceases. 

 

IMPORTANT INFORMATION! 

If you are in the travel quarantine or are placed in close contact quarantine by the health service, you must follow the current quarantine rules (lenke fhi) 

- People in travel quarantine from red countries must complete the 10-day quarantine even with nega.

- Persons that the health service defines as close contacts to a person infected with Covid-19 must complete the 10-day quarantine even in the event of a negative test.

- People who think / know they have been near someone who is ill with Covid-19, but where the health service has not defined them as close contact do not need to be quarantined in the event of a negative test.

NB! People who have tested negative should be tested again if new symptoms.

Test results give only a snapshot. A person with a negative test result may be on the verge of becoming ill.

You should have a low threshold for contact with a doctor if you feel unwell! 

REMEMBER: Testing can never replace infection control measures!

- Stay home if you are sick, isolated or in quarantine!

- Keep at least one meter away from everyone you do not associate with as your closest ones on a daily basis!

- Cough / sneeze in the elbow or in a paper towel!

- Perform frequent hand hygiene, including before eating, on the way to the store, at restaurants and in other social settings!

- Avoid taking too much on your face!

You can wear the corona without knowing it, and spread it without wanting it!

Do not be the one who spreads - rather be the one who stops!

It is therefore important that you help prevent the spread of infection by following the infection control advice and testing yourself if Covid-19 is suspected.

Corona-Hotline in Skien - German

Corona-Hotline in Skien: Tel. +47 35 58 90 00

Sprechzeiten für die Corona-Hotline

Montag – Freitag  08:00 – 18:00

Samstag - Sonntag  10:00 – 16:00

Wenn Sie ärztliche Beratung zum Corona-Virus benötigen (Krankmeldung, medizinische Abklärung), nehmen Sie Kontakt mit dem Hausarzt/Bereitschaftsdienst auf: Tel. +47 116117

 

Wer darf Kontakt aufnehmen?

Alle, die den Verdacht haben, dass sie mit Covid-19 infiziert sind, können Kontakt aufnehmen, um sich testen zu lassen. Mögliche Symptome sind:

 • akute Atemwegsinfektionen oder andere Symptome für Covid-19.
 • eventuelle Ansteckung mit Covid-19 durch Kontaktpersonen oder nach Auslandsreisen in den vergangenen zehn Tagen.

Andere Gruppen können nach ärztlicher Einschätzung getestet werden.

So gehen Sie vor:

Rufen Sie während der Sprechzeiten bei der Corona-Hotline an: Tel. +47 35 58 90 00

Dort erhalten Sie einen Testtermin, zu dem Sie mit privatem Fahrzeug beim Testcenter vorfahren dürfen. Der Test selbst geschieht gruppenweise im sogenannten Drive-through. 

Rechnen Sie mit einer Wartezeit von 20-30 Minuten. Bitte bleiben Sie während der Wartezeit im Auto sitzen.

- Die Tests finden im Olai Skullerudsveg 20, Gebäude 2, statt.

- Wenn Sie fertig getestet sind, müssen Sie in Quarantäne verbleiben, bis das Ergebnis vorliegt. Es dauert 24-48 Stunden vom Test bis zum Ergebnis der Probe.

- Wer eine positive Probe hat, wird vom Arzt angerufen und muss dann selbst mit seinem Hausarzt zur weiteren Behandlung Kontakt aufnehmen. Wenn Sie nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, müssen Sie isoliert bleiben. Ihr Hausarzt entscheidet über die Dauer der Isolierung.

Weitere Informationen über Quarantäne und Isolierung.

 

Wichtige Information!

Wenn Sie als Reiserückkehrer in Quarantäne sind oder vom Gesundheitsamt wegen Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt wurden, gelten für Sie folgende Quarantäneregeln:

- Reiserückkehrer aus «roten Ländern» müssen für 10 Tage in Quarantäne.

- Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als »Kontaktpersonen entsprechend Haushaltsmitglieder« definiert sind, müssen für 10 Tage in Quarantäne.

- Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als »weitere Kontaktpersonen« bezeichnet werden, müssen zweimal getestet werden, vorzugsweise am 3. und 7. Tag. Sie können ihre Quarantäne beenden, wenn der Test am 7. Tag negativ ausfällt. 

- Personen, die glauben/wissen, dass sie in Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person waren, vom Gesundheitsamt aber nicht als Kontaktpersonen definiert wurden, müssen bei negativem Testergebnis nicht in Quarantäne bleiben.

Beachten Sie: Bereits negativ getestete Personen sollten sich erneut testen lassen, sobald neue Symptome auftreten.

Das Testergebnis ist jeweils nur eine Momentaufnahme. Eine Person mit negativem Testergebnis kann dennoch auf dem Weg sein, zu erkranken.

Sobald feststeht, dass Sie mit dem Corona-Virus infiziert sind, übernimmt der Hausarzt die weitere medizinische Betreuung.

Zögern Sie nicht, Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie sich krank fühlen!

Denken Sie daran: Das Testen kann die Abstands- und Hygienemaßnahmen nie ersetzen!

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank, isoliert oder in Quarantäne sind!

Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu allen Personen, mit denen Sie nicht täglich eng zu tun haben!

Husten/niesen Sie in die Armbeuge oder in Papiertaschentücher!

Reinigen Sie sich gründlich die Hände, besonders vor dem Essen, bevor Sie ein Geschäft betreten, in Speiselokalen und bei anderen sozialen Zusammenkünften!

Vermeiden Sie, sich zu oft ins Gesicht zu fassen!

Sie können Corona haben, ohne es zu wissen, und es verbreiten, ohne es zu wollen! 

Werden Sie nicht zum Verbreiter, sondern stoppen Sie besser die Verbreitung!

Deshalb ist es wichtig, dass Sie dazu beitragen, die Verbreitung einer Ansteckung zu verhindern, indem Sie die Schutzregeln einhalten und sich bei Verdacht auf Covid-19 testen lassen.

National websites who can give you the information you need in other languages
Get facts and advice about the Coronavirus disease - digital platform 

On this digital platform (yrkesnorsk.no) you will find links to information on various languages from the Norwegian Institute of Public Health. There are also links to videos with information about the virus on different languages. You can read about facts and get good advice on how to avoid being infected.

Advice for parents

Bufdir.no: Advice for parents during the Covid-19 coronavirus pandemic 

Guidelines to prevent infection in playgrounds

Limited numbers can use municipal playgrounds and play areas in schools and kindergartens at the same time.

The government came on March 27 with stringent recommendations to keep away from each other to avoid infection. We have therefore hung up posters on municipal playgrounds, play areas in schools and kindergartens in Skien with these guidelines:

A maximum of 5 people, with a minimum distance of 2 meters, can stay on the appliances / area at a time. The guidelines apply for the time being. If they are not complied with, we must close the playground, play area at school or kindergarten.

Note: The guidelines apply to the play area of ​​the school / kindergarten outside the school and kindergarten opening hours.

 

 
Do you want to watch a video about corona information in your language?

Visit: https://www.skien.kommune.no/sprak/

 

Skoler og barnehager

Det er viktig at smittervernreglene fremdeles følges! Barnehager og skoler følger tilltak i henhold til "trafikklysmodellen" for smittevern. I denne modellen er Skien kommunes barnehager og skoler nå på gult nivå.

Smittevernveileder barnehage

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, er det nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du her.

Smittevernveileder barneskole 

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for skole 1.-7. trinn. Denne veilederen finner du her.

Smittevernveileder ungdomsskole

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for ungdomsskolen. Denne veilederen finner du her

Spørsmål og svar

Foreldrebetaling i barnehager, SFO og Kulturskole

Barnehage, SFO og kulturskole holder stengt fra 13. mars til 20. april. Ingen skal betale for disse tilbudene så lenge de er stengt på grunn av koronasituasjonen.

De som har tilsyns- eller omsorgsordninger i barnehage og SFO i denne perioden skal ikke betale for dette.

Kommunale barnehager, SFO og Kulturskole

Av praktiske hensyn må alle betale fakturaen for barnehage og SFO for mars, men det blir ikke sendt ut faktura for april. På denne måten får alle en hel betalingsfri måned.

De som har sagt opp plassen i barnehage eller SFO med virkning fra 1. april skal også betale fakturaen for mars, men vil så fort som mulig få tilbakebetalt for 13.-31. mars.

Dersom det blir videre stengt etter påske vil vi ta hensyn til dette ved utsending av fakturaer videre utover våren, slik at ingen skal behøve å betale for tjenester de ikke har fått.

For elever i kulturskolen er det sendt ut egen melding direkte fra kulturskolen om betaling av faktura for våren. 

Ikke-kommunale barnehager og SFO ved friskolene 

Den enkelte barnehage og skole kan ha ulike ordninger for betaling og refusjon i denne perioden, og informerer selv om hvordan de løser dette.

Helsestasjonstilbudet

Fra og med 27. april vil helsestasjon åpnes opp for tilnærmet vanlig drift igjen etter nasjonale retningslinjer.

 • Foresatte blir kontaktet for timeavtale
 • Tilbudet om grupper utgår inntil videre.
 • Hjemmebesøkene skjer på helsestasjon
 • Vi har nå ikke åpen time for veiing, men har du behov for å få veid barnet kan du ringe for å gjøre en avtale.

Det vil være viktig med gode smitteverntiltak fremdeles og det er derfor viktig at:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, eller har kommet hjem fra utlandet i løpet av siste 14 dager møter på helsestasjon.
 • En foresatt følger barnet til konsultasjoner
 • Vi ber om at barnet og en voksen møter presis til avtalen på helsestasjon. Dette for å ha færrest mulig på venterommene.
 • Alle fortsetter med god hoste og håndhygiene. Sprit er tilgjengelig på de enkelte helsestasjonen
Skolehelsetjenestetilbud i Skien kommune under koronautbrudd

Les om prioriterte oppgaver etter nasjonale retningslinjer på helsedirektoratet.no

De fleste helsesykepleiere i skolehelsetjenesten er omplassert til å jobbe med smittevern i kommunen på ubestemt tid. Det betyr at vi dessverre ikke er tilgjengelige på skolene fremover.

Vi prioriterer vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet når situasjonen med smitte av korona er mer avklart. Det betyr at alle barn på 2. trinn som ikke har fått vaksine, vil bli kontaktet av oss. Det samme gjelder for 2. dose med HPV vaksinen på 7. trinn, samt elever på 10 trinn som av ulike årsaker ikke har fått vaksinen i høst.

Dersom dere ønsker en prat med helsesykepleier, kan dere kontakte:

 • Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen mob: 40903748
 • Helsesykepleier Marianne Sund mob: 40916705

Alle dager fra mandag til fredag kl. 09.00 -14.30.

Helsenorge.no: Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Hjelpetelefoner og chattetjenester: Barn og unges psykiske helse - her får du hjelp

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har nå vanlig åpningstid med dropp inn:

 • Mandag 09.00- 19.00
 • Onsdag 09.00- 15.00
 • Torsdag 09.00- 18.00

Telefon 35 58 15 02

For å hindre smitte av koronaviruset kan du ikke ha med deg noen inn, den/de som er med deg må eventuelt vente utenfor.

Når du har kommet inn, må du sprite hendene før du tar på noe og passe på å holde god avstand til andre som er på venterommet.

Du kan ikke komme hvis:

 • Du har blitt syk og hoster, har feber, sår hals, hodepine eller er blitt tett i nesen.
 • Du har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Corona.
 • Hvis du har kommet hjem fra utlandet de siste 14 dagene.
Jordmortilbudet i Skien kommune under koronautbrudd

Jordmortjenesten har nå dessverre et redusert tilbud på grunn av koronavirussituasjonen.

Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering.

 • Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time. Jordmor ringer deg i forkant av avtale for å avklare om du skal møte opp eller om konsultasjonen kan gjøres over telefon.
 • Du vil få den informasjonen du trenger, vi får laget journal og henvist deg til ultralyd. Vi lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. Det vil vi oppbevare i vårt journalarkiv til vi ved en senere anledning kan gi det til deg.
 • Konsultasjoner på helsestasjonen i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 går som normalt.
 • Hjemmebesøk etter fødsel og etterkontroll gjennomføres i første omgang som telefonkonsultasjon.
 • Gruppeundervisning om fødselsforberedelse utgår foreløpig.

Nyttige nettsider:

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss på telefon hvis du er syk. Kontrollen vil da bli gjennomført på et annet sted etter avtale.

Vi ønsker at du kommer alene, ikke ta med partner eller barn (kun unntaksvis, etter avtale).

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.

Kontakt oss på telefon:

 • Kverndalen helsestasjon: 35 58 15 18
 • Jordmor Beate Bjerke Løchen: 99 22 11 63
 • Jordmor Kristin Os Skjødtsvoll: 47 83 57 21
 • Jordmor Camilla Sundberg: 90 07 29 80
 • Jordmor Kristiane Vaagland Huseby: 47 65 11 59
Hjertetelefon

Det er opprettet hjertetelefoner på skolene i Skien. Telefonen er ment for de som trenger å snakke med noen, og vil for eksempel bemannes av miljøterapeuter til faste tider. Nærmere informasjon om tilbudet vil sendes ut fra skolene. 

Har du spørsmål som gjelder barnehage og skole?

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta direkte kontakt med sine skoler og barnehager. På grunn av den spesielle situasjonen vi er i er det for tiden stor pågang av henvendelser, og vi ber om forståelse for at man kan måtte påregne noe lengre svartid.

Arbeids- og næringsliv

Koronavirus og konsekvenser for næringslivet

Skien kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider.

Næringsenheten jobber derfor intenst med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende. Vi samarbeider også med Vekst i Grenland og våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte.

Som mange andre er vi usikre på veien videre. Det kommer stadig nasjonale føringer som vi setter oss inn i. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift.

Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag til hvordan vi i fellesskap skal løse dette ta kontakt på e-post: business@skien.kommune.no

Kontakt gjerne Næringsenheten i Skien kommune ved kons. næringssjef Ståle Tveit, telefon 957 30 277.

Aktuell informasjon for næringslivet

Nedenfor har vi samlet ulik type informasjon som kan være aktuelt for næringslivet.

Nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører fra natt til lørdag 7. november nasjonal skjenkestopp kl 24.00 Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00

Stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen har etablert en stimuleringsordning gjeldende fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen.

Les mer om ordningen

Ny regel for reisende fra røde land

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 

 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Nye karanteneregler for arbeidsinnvandring

Regjeringen strammer inn reglene for arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Les mer på regjeringens nettsider

Informasjonsmateriell til bruk ved serveringssteder med skjenkebevilling

Skien kommune har utviklet et informasjonsskriv serveringssteder med skjenkebevilling, kan bruke for å oppfylle pålegg i covid-19 forskriften § 14a

Se informasjonsskrivet

Utvider permitteringsperioden

Regjeringen utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november 2020.

Les mer på regjeringens nettsider 

Statlig tilskuddsordning til bedrifter i Skien

Skien kommune har fått inntil 2,8 millioner kroner fra staten til et kommunalt Covid - 19 næringsfond. Bedrifter i Skien kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter. Søknadsfristen er 22. oktober. Les mer om ordningen

Har du ansatte med utenlandsk statsborgerskap som trenger test i forbindelse med oppstart eller hjemreise?

Skien kommune kan teste dine ansatte i forbindelse med hjemreise eller ved jobbstart. Har dine ansatte fastlege i kommunen, skal de gå via sin fastlege for å bli testet. For de som ikke har fastlege, kan leder eller bedriftshelsetjenesten i bedriften ta kontakt med beredskapstelefonen for Covid-19, telefonnummer 906 56 572. Bedriften vil bli fakturert av Skien kommune i henhold til FHI sine retningslinjer.

Spesielt for jordbruket:

I tråd med Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet kan personer i reisekarantene (eventuelt frem til det foreligger svar på covid-19 test nummer to) ikke jobbe med innhøsting der man kommer i direkte kontakt med spiseklare grøntprodukter med kort omsetningstid, som bær og salat. Arbeid i karanteneperioden begrenses til oppgaver i produksjonsledd uten direkte kontakt med spiseklare næringsmidler, for eksempel planting, tynning og luking.
Personer som anses å være nøkkelpersonell kan bidra i hele produksjonsløpet, også i innhøstingen. Se definisjon av hvem som defineres som nøkkelpersonell i Mattilsynets smittevernveileder

Regjeringens og myndighetenes tiltak

Det er laget en tidslinje som viser Regjeringens og myndighetenes tiltak

Arkiv aktuell informasjon

Nye retningslinjer for karantene/testing/arbeid for Arbeidstakere fra Schengen- og EØS-områdene fra 22. juni.

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på SARS-CoV-2.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to tidligst kan tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karantene.

Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Skjenketidene tilbake til normalen
Restriksjonene ved skjenking som ble innført ved utbruddet av korona i mars, oppheves. Alminnelige skjenkebestemmelser gjelder fra 5. juni 2020. Lettelsene skjer under forutsetning av at reglene for hygiene og smittevern følges, og det vil bli foretatt kontroller. Les mer

Serveringssteder

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandard for serveringssteder

Skien kommune har følgende lokal veiledning for smittevernmessig forsvarlig drift av serveringssteder 

Arbeidslivet får åpne sakte med sikkert

Det er nå åpent for at folk igjen skal ha så langt som mulig ordinære arbeidsdager på arbeidsplassen sin. Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Les mer på regjeringens nettsider

Utenlandsk arbeidskraft inn i kommunen

Regjeringen lanserte 2. april "Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge" (Rundskriv I-3/2020). Rundskrivet sier noe om hvem som kan unntas fra karantenereglene (reisekarantene), og hvem som skal vurdere hvorvidt unntak fra karantenereglene gjelder. Det er bedriftledelsen som skal vurdere dette, eventuelt med støtte i sektordepartementet ved usikkerhet. Les mer om forskriften

Covid-19-forskriften § 5 gir karanteneplikt for alle personer som ankommer Norge etter opphold i utlandet (reisekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er noe mindre omfattende enn karanteneplikten etter nærkontakt med bekreftet smittet person. Personen som er i karantene kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt unngås inntil det er avklart om man skal isoleres, jf. forskriften § 11.

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen personen ankommer landet (reisekarantene).

Les mer på Helsenorge 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen 

Gjenåpning av virksomheter

 • Fra 20. april kan virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre ha en-til-en-kontakt med pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt.
 • Fra 27. april kan virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, som for eksempel frisør, hudpleie og massasje, holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet.

Tiltakspakke 3 - Kompensasjon til foretak med omsetningsfall 

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon. Regjeringen foreslo følgende i proposisjon til Stortinget 3. april:

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Det er ventet at denne tjenesten vil være tilgjengelig i slutten av uke 16.

Ordningen som skal kompensere for bortfall av omsetning slik at virksomhetene skal kunne dekke sine uunngåelige faste kostnader, er laget slik at de bedrifter som er etablert etter mars 2019 kan bruke gjennomsnittet av omsetning i januar og februar 2020 som sammenlikningsgrunnlag. Bedrifter som er så nystartede at de ikke ennå har hatt omsetning, omfattes ikke av denne ordningen.

Les mer på regjeringens nettsider 

Midlertidig redusert mva sats for deler av næringslivet

Stortinget vedtok 31. mars å redusere den lave satsen for merverdiavgift (mva) fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020 for bransjer som blant annet reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronaviruset. Det har tidligere vært foreslått å redusere til 8 prosent med tilbakevirkende kraft til 1. januar, men det ligger ikke inne i gjeldende vedtak.

Tilbydere av følgende tjenester berøres av satsendringen:

 • Persontransport og formidling av persontransport (passasjer i bil på ferge, drosjeturer, busstur, etc.)
 • Transport av kjøretøy på fartøy
 • Leie av hotellrom
 • Kinobilletter
 • Museumsbilletter
 • Inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentra
 • Adgang til fotballkamper, håndballkamper, og øvrige idrettsarrangementer.

Les mer på skatteetatens nettsider

Tiltakspakke 2 - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Slik er regjeringens nye tiltak:

 • Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte.
 • Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.
 • Selskapene får kompensasjon for uungåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 • Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 • Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Dette er prinsippene bak ordningen:

 • Den skal være effektiv og virke raskt
 • Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring
 • Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder
 • Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs
 • Den skal være enkel å bruke og administrere
 • Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 • Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

Ambisjonen er at for de søknadsberettigede, skal pengene kunne være på konto i løpet av tre uker. Detaljene rundt ordningen vil trolig først være klare i slutten av uke 14. 

Les mer på www.regjeringen.no

Tiltak for næringslivet 19 . mars

 • Arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.
 • Det blir etablert en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og den frivillige innsatsen.

Tiltakspakke 1

Den bestod blant annet i arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering, endringer i skatteregler for bedrifter som går med underskudd. Les mer på regjeringens nettsider.

Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for næringslivet. 

Nyttige linker

Korona temaside Regjeringen       

Korona temaside NHO

Korona temaside LO

Korona temaside Virke

Korona temaside NAV

Korona temaside Arbeidstilsynet

Innovasjon Norge

Vekst i Grenland


Skien kommunes bidrag til næringslivet

Skien kommune fokuserer i denne utfordrende tiden på å målrette sine bidrag mot kommunens næringsliv koordinert med nasjonale tiltakspakker og føringer. Eksempler på dette er:

 • Skien kommune har et eget område, «Informasjon om koronaviruset», på nettsidene som oppdateres løpende med nyheter, iformasjon og lenker for nærings- og arbeidsliv.
 • Kommunen har god kapasitet for bygge- og plansaker for å sikre rask saksgang.
 • Kommunen arbeider med å korte ned sin kredittid slik at bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen får raske oppgjør.
 • Kommunen arbeider tett med NAV marked og næringsliv når det gjelder å formidle arbeidskraft til de næringene som trenger det.
 • Kommunen skal utøve fleksibilitet overfor sine leietakere.
 • Kommunen samarbeider med blant andre Grenland Næringsforening, Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune og regionens kommuner for å sikre god koordinering og informasjonsflyt.
 • Skien Næringsfond AS har blant flere operative prosjekt bidratt økonomisk til at Skien By, foreningen for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum, har fått utviklet en netthandlingsløsning for butikker i sentrum.
 • Kemneren i Grenland kan ved søknad gi utsettelse på innbetaling av kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt til næringsdrivende og enkeltpersoner.
Web - seminar (webinar)

Flere gjennomfører nå ulike typer webinar med dagsaktuelle temaer for næringslivet.

Gjennomførte webinar

Folkehelseinstituttet arrangerte i samarbeid med Helsedirektoratet 24. april webinaret Råd for gjenåpning av virksomheter som driver en-til-en behandling. Se også https://nfvb.no/content/2020/4/e-laering-i-smittevern for frisører og velvværebransje.

Grenland Næringsforening arrangerte 21. april  webinar om kontantstøtteordningen - hvordan forberede søknaden? Se opptak av webinaret

Grenland Næringsforening arrangerte 17. april  webinar om styrearbeid og utbytte i koronaens tid. Se opptak av webinaret.

Innovasjon Norge arrangerte 15. april webinar om nye finansieringsmuligheter i koronakrisen. Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner var et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge klart 15. april. I webinaret går Innovasjon Norge gjennom tilbudet. Se opptak av webinaret

Grenland Næringsforening arrangerte 26. mars webinar om kontraktsforhold i krisetider. Se opptak av webinaret

NAV

NAV Skien strammer inn på kontorfunksjonene sine for å hindre smittespredning og vil at publikum bruker nett og telefon når de tar kontakt. Vi skal likevel sørge for at du får den oppfølging og økonomisk hjelp og som er nødvendig for å klare deg gjennom denne krisen. Ingen som har rett på økonomisk stønad, skal miste den og alle som har behov for individuell oppfølging skal få det.

Kontaktinformasjon

Du finner mye nyttig informasjon på www.nav.no. Vi anbefaler at du undersøker om du finner svarene på spørsmålene du har der, før du tar kontakt på annet vis.

På våre nettsider kan du også kontakte oss direkte på «Ditt NAV» og veileder vil svare deg. Det samme gjelder om du ringer vårt kontaktsenter på 5555 3333 for personbruker og 5555 3336 for arbeidsgiver og legger igjen beskjed til oss på lokalkontoret.

Vårt publikumsmottak har åpent mandag til fredag kl. 11.30 -14.30.
NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.


NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 opprettholdes følgende vakttelefonnummer:

 • Dagpenger: 406 38 116
 • Arbeidsgivertelefon: 406 38 131

Med bakgrunn i Covid 19 vil vi kun ha 5 besøkende i mottaket i samtidighet. For egen trygghet ber vi besøkende holde god avstand og benytte dispensere med desinfiserende middel for renhold.

Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Mens mange næringer har opplevd kortsiktige og langsiktige negative virkninger av Koronasituasjonen, ser NAV også en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse.

Lag en CV og legg inn det du kan jobbe med i jobbprofilen hvis du er permittert eller arbeidssøker. Da kan arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft finne deg.

Det er viktig at du som er arbeidsgiver synligjør ledige stillinger. Kontakt markedskontaktene ved NAV Skien for bistand til rekruttering eller mer informasjon om arbeidsplassen.no.

Les mer om dette på arbeidsplassen.no eller kontakt markedskontaktene ved NAV Skien på telefon 406 38 131.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres 

Har du fått varsel om permittering finner du oppdatert informasjon på nav.no.

Husk at arbeidsgiveren din må gi deg nødvendig dokumentasjon, slik at NAV raskt kan behandle søknaden din om dagpenger.

Dette må du ha med i søknaden 

 • Permitteringsvarsel. Permitteringsvarselet må inneholde følgende: dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
 • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon. 
 • Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold: Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

For å kunne søke om dagpenger må du være registrert som arbeidssøker.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner du fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrer CV på arbeidsplassen.no

Veiledningsvideo: CV og jobbprofil 
Informasjonsvideo om hvordan du registrerer deg som arbeidssøker og hvordan du søker om dagpenger 

Dersom du utover dette trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger, kan du ringe NAV Skien sin vakttelefon for dagpenger 406 38 116. Vakttelefonen er betjent mandag - fredag mellom 09.00 – 14.30.

Informasjon til arbeidsgivere om permitteringer/oppsigelser 

Her er noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte ved permittering eller nedbemanning.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Nedenfor er noen viktige lenker
Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Hvem gjør hva? 

Arbeidsgiver:

 • Virksomheter som er bundet av tariffavtale, har drøftelsesplikt med de tillitsvalgte ved permittering og skal avholde et møte med de tillitsvalgte for å avklare situasjonen. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har ingen drøftelsesplikt. Det anbefales likevel å avholde et tilsvarende møte, eventuelt allmøte, og at det skrives referat.
 • Gi permitteringsvarsel til alle som skal permitteres. Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
 • Det må begrunnes i permitteringsvarselet hvorfor de mener at dette gjelder ekstraordinære omstendigheter.
 • Det bør også fremkomme at det er enighet om dette med de ansatte i protokoll hvis det er gjort drøftinger med tillitsvalgtapparatet.
 • Hvis 10 eller flere arbeidstakere blir berørt skal det sendes melding til NAV (skjema NAV 76-08.03): Melding til NAV om masseoppsigelser mv

Arbeidsgiver må sende permitteringsvarsel til de ansatte som blir permittert. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. 

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Den permitteres stillingsstørrelse 
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen på nav.no.

Bedrifter i Skien som trenger råd og veiledning utover dette, kan kontakte NAV Skiens vakttelefon for arbeidsgivere 406 38 131. Vakttelefonen er betjent mandag – fredag mellom 09.00 - 14.30.

Markedsavdelingen i NAV Skien kan hjelpe bedrifter, uavhengig av om dere permitterer eller ansetter. Ta gjerne kontakt med markedskontaktene hos NAV Skien:

 • Anita Nøstdahl, telefon 402 46 368 eller anita.nostdahl@nav.no
 • Vegar Falch-Pedersen, telefon 452 30 443 eller vegar.falch-pedersen@nav.no
Trenger du økonomisk sosialhjelp? 

Vi ønsker at du skal få den hjelpen og oppfølgingen du trenger uten fysisk oppmøte på NAV-kontoret. NAV Skien har digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler deg å bruke denne muligheten.

Dersom du allerede kommuniserer digitalt med din veileder, ber vi deg ta kontakt via Ditt NAV og aktivitetsplanen. Hvis du er i en akutt- eller nødsituasjon ber vi deg vi deg sende en akutt søknad om sosialhjelp via våre nettsider.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av våre digitale tjenester, kan du ta kontakt med NAV Skien på telefon 5555 3333. 

NB! Sender du digital søknad i en akutt situasjon, bør du være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt. Du kan nemlig bli kontaktet for flere detaljer om søknaden din!

Frivillighet

Koronaviruset fører til at mange personer er isolerte hjemme på grunn av karantene eller fordi de tilhører risikoutsatte grupper. Samtidig er det mange som ønsker å gjøre en frivillige innsats og hjelpe til. Vi ønsker å få en oversikt over hvem som har behov for hjelp og hvem som kan bidra.

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentral som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Kultur, idrett, arrangement og offentlige arenaer

Fra mandag 9. november iverksettes disse tiltakene:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • Grense på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Flere detaljer finnes på Folkehelseinstituttets temasider og hos Helsedirektoratet.

Skien kommune har følgende lokal veiledning for smittevernmessig forsvarlig gjennomføring av offentlig arrangement

Koronavettregler for din idrett finner du bak lenken.

Er du arrangør og har spørsmål rundt gjennomføringen av offentlige kultur- og idrettsarragementer, kan du ta kontakt med kulturkontoret ved:
Eli Haugland
950 01 566

Vegar Weholt
472 56 088

Arrangement på offentlig sted 

Natt til mandag 9. november iverksetter disse tiltakene:

 • Det kan være inntil 200 personer på arrangementer innendørs så lenge alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 • Det kan være inntil 50 personer på arrangementer innendørs uten fastmonterte seter. 
 • Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste, med visse unntak beskrevet nedenfor.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
 • Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Dette gjelder ikke for private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Slike sammenkomster skal ha en grense på maksimalt 20 deltakere.

Utendørsarrangementer

Det tillatt med utendørsarrangementer med inntil 600 personer.

Fra og med 28. oktober gjelder dette kun på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Les mer om endringene som gjelder fra 28. oktober her.

Med arrangement menes:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp.
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
 3. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Skal du ha fest? 

Anbefalingen fra statsminister Erna Solberg den 5. november er å holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig kontakt med andre.

Hvor mange som kan samles er avhengig av om du skal ha arrangementet på privat eiendom eller offentlig sted.

Fra og med 5. november gjelder disse anbefalingene:

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. 

Eksempler på offentlige lokaler er arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Som arrangør må du ha en oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Du som arrangør er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene å holde avstand.

Du har ansvaret for at syke ikke deltar på festen/feiringen og må gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Les mer om arrangement på regjeringens nettsider

Idrettsarrangementer- og aktiviteter

Idrettsarrangementer (stevner, cuper, kamper o.l.) reguleres på samme måte som andre arrangementer på offentlig sted. Det er tillatt med inntil 200 personer utendørs, gitt at det kan holdes en meter avstand og det er en ansvarlig arrangør. 

Organisert idrettsaktivitet (treninger o.l.) reguleres ikke i covid-19-forskriften, og styres derfor av anbefalinger og idrettens egne retningslinjer. Organiserte idrettsaktiviteter blir derfor ikke lenger forbudt, men man bør følge de generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet, eller eventuelle oppdaterte anbefalinger rettet mot idrett. Barn og unge til og med 19 år kan trene normalt. 

Her finner du hva som gjelder for din idrett.

Les informasjon om fasene for breddeidretten for voksne her.

Anbefalinger om å holde avstand

Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs, men ikke for personer i samme husstand.

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Hvis man sitter ved siden av hverandre bør det være én meter fra skulder til skulder.

Rådet om én meter antas å ha varighet ut 2020.

Ber bedrifter og organisasjoner bruke digitale møter under korona-utbruddet

I dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko, og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Koronautbruddet fører til at dagens regelverk er til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Nå endres derfor regelverket midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.

«Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt», sier næringsminister Iselin Nybø.

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettside og altinn 

Publikumsnummer

Sentralbordet Skien kommune: 35 58 10 00
Legevakt: 116 117
Sentralbordet psykisk helse og livsmestring: 469 40 065
Forebyggende Team: 476 77 290
Tjenestekontoret: 35 58 18 70
Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Skolehelsetjenestetilbud 

Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -14.30

 • Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen: 409 03 748
 • Helsesykepleier Marianne Sund: 409 16 705
Helsestasjonstjenesten

Dersom dere ønsker å snakke med helsesykepleier på helsestasjon, kan dere kontakte:

 • Helsestasjon for ungdom: 35581502, helsesykepleier Inger Susanne Gisholt 91787110
 • Kverndalen helsestasjon: 35581518
 • Helsestasjon 0-5 år, helsesykepleier Marit Bergan: 48304766
 • Svangerskapsomsorgen, jordmor Beathe Løchen: 99221163
 • Grunnskolen, helsesykepleier Marit Draugedalen:40903748
 • Enhetsleder Hild Mæsel,35581522/90055440

Alle dager fra mandag til fredag kl. 08.00 -14.00

Det oppfordres til at kun en pårørende følger barnet til konsultasjon på helsestasjon 0-5 år og at gravide kommer alene på konsultasjon. Ved sykdom eller fare for smitte av Korona i familien ber vi dere om å avlyse time.

NAV
 • NAVs kontaktsenter for personbruker: 55 55 33 33
 • NAVs kontaktsenter for arbeidsgiver: 55 55 33 36

Ved akutt behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Skien, eventuelt til NAV Skien sine vakttelefoner hver dag mellom kl. 09.00-14.30: 

 • Du er i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter kan du ringe vår vakttelefon 40638067 
 • Du er arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet, kan du ringe vår vakttelefon 40638131.
 • Du trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe vår vakttelefon 40638116.
Trenger du hjelp eller vil du hjelpe?

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentralen som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Aktuelle nettsider

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Dersom du har behov for informasjon, råd og veiledning logg deg på :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

eller ta kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen : 815 55 015

The corona telephone in Skien: +47 35 58 90 00

Opening hours corona telephone

Monday - Friday 08.00 - 18.00

Saturday - Sunday 10.00 - 16.00

If you need other healthcare related to coronavirus (sick leave, medical assessment), you must contact your GP/or emergency service tel: +47 116117.


For the hearing impaired who have questions about testing, an email can be sent to Skien municipality. (husk linkemail)

Who can contact:

Anyone who suspects that they are infected with covid-19 can get in touch to get tested if they

• has acute respiratory tract infection or other symptoms of covid-19.

• may have been infected with covid-19, either as close contact or after traveling abroad in the last 10 days.

Other groups can be tested after a doctor's assessment (lenke til fhi.no)

Procedure / How to:

- Call the corona telephone +47 35 58 90 00 during opening hours

- You will be given a time for testing and show up in a private car at the test center. The main testing takes place in batches in drive-through.

You need to allow some waiting time, up to 20-30 minutes. Please stay in the car while waiting.

-    Testing takes place

      Olai Skullerudsveg 20, Building 2.

-Everyone with a positive test result, will be called by a doctor, and must contact their GP for further follow-up. If you have been diagnosed with Covid-19, you must be isolated at home, and it is the GP who decides when the isolation ceases.

 

IMPORTANT INFORMATION!

If you are in the travel quarantine or are placed in close contact quarantine by the health service, you must follow the current quarantine rules (lenke fhi)

- People in travel quarantine from red countries must complete the 10-day quarantine even with nega.

 

- Persons that the health service defines as close contacts to a person infected with Covid-19 must complete the 10-day quarantine even in the event of a negative test.

 

- People who think / know they have been near someone who is ill with Covid-19, but where the health service has not defined them as close contact do not need to be quarantined in the event of a negative test.

NB! People who have tested negative should be tested again if new symptoms.
Test results give only a snapshot. A person with a negative test result may be on the verge of becoming ill.
You should have a low threshold for contact with a doctor if you feel unwell! 
REMEMBER: Testing can never replace infection control measures!
- Stay home if you are sick, isolated or in quarantine!
- Keep at least one meter away from everyone you do not associate with as your closest ones on a daily basis!
- Cough / sneeze in the elbow or in a paper towel!
- Perform frequent hand hygiene, including before eating, on the way to the store, at restaurants and in other social settings!
- Avoid taking too much on your face!
 
You can wear the corona without knowing it, and spread it without wanting it!
Do not be the one who spreads - rather be the one who stops!
It is therefore important that you help prevent the spread of infection by following the infection control advice and testing yourself if Covid-19 is suspected.
Publisert: 12.03.2020 09:57
Sist endret: 24.11.2020 12:18