Kemneren i Grenland

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kemneren i Grenland skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Kemneren i Grenland

Skien, Porsgrunn og Siljan samarbeider om denne tjenesten. Kemner i Grenland er Jonas Resare.

Kemnerens hovedoppgaver:

  • regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • kontroll av arbeidsgivere
  • informasjon til arbeidsgivere og skattytere
  • regnskapsføring og innkreving av kommunale avgifter
  • utskriving, regnskapsføring og innkreving av eiendomsskatt
  • innkreving av parkeringsgebyr
  • inkasso på vegne av kommunens virksomheter
  • legatforvaltning - saksbehandling og forvaltning av kommunens legatvirksomhet

Skatt og avgift

Har du spørsmål om skatt? Kemnerkontoret har åpningstid kl. 1200 - 1400.

For personlig skatt, kontakt kemnerkontoret på telefon 35 58 1805.

Kommunale krav: Telefon 35 58 1905

Skatt Sør: Telefon 800 80 800 og www.skatteetaten.no/ 

Skatteutvalget

Skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse eller nedsettelse av restskatt av billighetsgrunner (dødsfall, alvorlig og langvarig sykdom eller invaliditet). Kemnerkontoret forbereder saker for skalleutvalget.

 

 Arbeidsgiverkontroll

Kemnerkontoret informerer om regler for skattetrekk og arbeidsgiveravgift og gjennomfører kontroller.

Skattetrekkskonto

Alle arbeidsgivere som utbetaler lønn må sette forskuddstrekket inn på en egen skattetrekkskonto.

 

 

Publisert: 04.11.2016 10:38
Sist endret: 20.01.2017 10:07