Egnet handleslokale for handel med fyrverkeri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I eksplosivforskriften § 9-4 tredje ledd heter det at salg og utlevering av fyrverkeri skal foretas fra egnet handelslokale eller salgssted. Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og utfører den brannfaglige vurderingen av den fremlagte dokumentasjonen og som må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet for handel med fyrverkeri.

Egnet handelslokale

 • Lokalet er definert som egen branncelle.
 • Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri.
 • Det er et eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden egnet for oppbevaring av 100 kg NEI, eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden og i rimelig nærhet av handelslokalet.
 • Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare).
 • Lett antennelige varer i nærheten av salgsdisken må fjernes.
 • Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
 • Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
 • Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene.
 • Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
 • Egnet slokkemateriell skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
 • Lokalet må tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen i den grad det er nødvendig for å sikre at bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften er oppfylt.

Denne teksten er utviklet av DSB.

Publisert: 17.03.2021 11:29
Sist endret: 17.03.2021 12:46