Sikkerhetsavstander rundt container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Veiledende sikkerhetsavstander rundt container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri (gjelder for inntil 250 kg NEI og også dersom salgsstedet er mindre enn 5 meter fra containeren).

  • 1 meter fra dokumentert EI 60* vegg, eller bedre (avhengig av type virksomhet).
  • 4 meter fra vindu/annen åpning. Sideveis når container er plassert 1 meter fra EI 60* vegg (skisse under).

  • 10 meter fra kjøretøy.
  • 10 meter fra brannfarlig vare og 10 meter fra uspesifisert vegg (i egen virksomhet).
  • 25 meter fra bolig.
  • 15 meter fra nabovirksomhet.
  • 25 meter fra brennbart opplag/bygning (båtopplag, trevarelager osv.).
  • 10 meter fra små brennbare opplag (inntil 5 m2).
  • 25 meter fra offentlig vei, dersom det er et fysisk skille (som hindrer påkjørsel) i mellom kan containeren plasseres 10 meter fra skillet.
  • 10 meter mellom 2 oppbevaringscontainere med fyrverkeri (plassert i samme retning).

Avvikes disse veiledende sikkerhetsavstandene må tilsvarende sikkerhetsnivå dokumenteres på en annen måte.

Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri er forbudt nærmere enn 25 meter fra bensinstasjonens yttergrense dvs. ikke fra pumpene.

Denne veilederen er utviklet av DSB. 

Publisert: 17.03.2021 12:41
Sist endret: 17.03.2021 12:41