Attraktive byer 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hør hva noen av byens innbyggere synes er det mest attraktive med Skien:

Skien og Porsgrunn er kåret til Norges mest attraktive byer i 2021 og har fått prisen for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet.

Attraktiv by er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling og deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De to byene fikk prisen av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i september 2021.

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse skriver juryen at de tradisjonsrike industribyene har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen.

- Utviklingen i Skien og Porsgrunn viser at gjennom samarbeid om bærekraftig byutvikling, både mellom offentlige instanser, men også med næringsliv og innbyggere, kan en få til en ny giv og dynamikk som man for kun få år tilbake ikke trodde var mulig. Skien og Porsgrunn har vært gjennom en imponerende transformasjon, sier juryleder Alexandria  Algard.

Bærekraftig byutvikling er langsiktig arbeid, og fordrer enighet om virkemidler og tiltak over tid. Det har de fått til i Skien og Porsgrunn, og det høster nå begge byene fruktene av.

- Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Samarbeidet og enighet om Bypakke Grenland har gjort det mulig å oppgradere gater og byrom, lage nye forbindelser over elven, og tilrettelegge for kollektiv, gående og syklende. I tillegg til dette har begge byene arbeidet godt med utvikling av sine sentrum - med medvirkning, oppgraderte byrom og satsing på kulturtilbud. Dette fører med seg private investeringer, og bidrar til at en negativ trend snus.

Les hele begrunnelsen her (pdf)

Mye er gjennomført og mer er planlagt

Det er gjennomført en rekke prosjekter i Skien sentrum de siste årene og flere planlegges. Du kan lese mer om arbeidet i sentrum her.

Felles logo Skien og Porsgrunn 

Vi har laget en egen logo. Skien og Porsgrunn - Norges mest attraktive byer 2021. Du kan laste den ned i ulike format her og bruke den i markedsføringen av Skien og Porsgrunn.

Logo i jpg format

Logo i png format

Logo i pdf format

Logo i ai format (åpnes i adobe illustrator)

Publisert: 06.09.2021 14:22
Sist endret: 10.06.2022 12:01