Detaljregulering for Århus bru

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har i samarbeid med Asplan Viak startet opp arbeid med å lage en reguleringsplan for Århus bru med tilhørende vegnett. Arbeidet er et prosjekt i Bypakke Grenland.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å lage en reguleringsplan for en bru fra Gulset over til Falkum og Mæla. Brua skal knytte seg til eksisterende vegnett på begge sider av Falkumelva.

Varslingsgrense og mulige trasévalg

(Klikk på kartet hvis du ønsker å se en større utgave)

Kartet viser varslingsgrensen. Fram til våren 2020 skal vi vurdere alternative traséer, som vist i kartet. Når endelig trasé er valgt, utarbeider vi planforslag og konsekvensutredning. Endelig planområde vil begrense seg til å gjelde de områder som vil kunne bli berørt av det trasévalg som da er gjort.

Innspill i saken

Kommunen har invitert innbyggerne til å komme med innspill av generell karakter til prosjektet, og til trasèvalg. Fristen for innspill var 28. februar.

Se innspillene

Innspill om å stoppe prosessen

I bystyremøtet 5. mars ble det stilt spørsmål til ordføreren i form av en interpellasjon.  Det ble blant annet spurt om muligheten for å stoppe arbeidet med Århus bru på bakgrunn av de innspill som er kommet inn så langt. Ordføreren ønsket at utvalg for klima, miljø og byutvikling skal uttale seg om dette spørsmålet før det sendes videre til bystyret for endelig avgjørelse i mai. Interpellasjonen kan du se på opptak fra bystyremøtet.

Videre fremdrift

Som oppfølging av interpellasjonen blir det lagt fram en sak til møter i utvalg for klima, miljø og byutvikling 21. april og bystyret 7. mai. 

Inviterte til informasjonsmøte

Skien kommune arrangerte åpent informasjonsmøte  14.januar på Skagerak Arena. Rundt 200 personer deltok på møtet.

Se Skien kommunes presentasjon som ble vist på møtet.

De fremmøtte kom med mange spørsmål og innspill i møtet. 

Kontaktperson

Skien kommune - prosjektleder Sigbjørn Hjelset på e-post sigbjorn.hjelset@skien.kommune.no / tlf. 35 58 11 05.

Dokumenter av interesse i saken

Publisert: 15.03.2020 12:41
Sist endret: 16.03.2020 21:08