Barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du informasjon om kulturtilbud de ulike enheter i Skien kommune tilbyr barn og unge

.

Aktivitetstilbud i korona-tid

Alle aktivitetstilbud  driftet av Kultur og fritidstjenester holder stengt inntil situasjonen endrer seg. Vi er kreative og holder kontakt med våre deltagere  på ungdomstilbud og tilrettelagte tilbud på ulike digitale plattformer. Vi legger jevnlig ut oppgaver, utfordringer, aktuelle linker og annet vi tenker kan være morsomme tilskudd i den nye hverdagen som barn og ungdom nå opplever.

Kontakt:

Fagkoordinator for Team fritid/ungdom Annelén Terjesdatter Smedstad på mail  eller telefon: 45663325

Fagkoordinator for Tilrettelagt fritid Tonje Johansen på mail eller telefon 35913936 /90594238

 

Kontingentkassa

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien. Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 3.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer. Les mer om kontingentkassa og søk støtte her.

Appelsina litteraturfestival

Skien kommune arrangerer årlig en litteraturfestival for barn og ungdom kalt Appelsinia litteraturfestival. Festivalen arrangeres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Telemark, Telemark fylksbibliotek og Litteraturhuset i Skien. Appelsinia har egne nettsider som du finner via lenken.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken legger til rette for at elever i grunnskolen gis tilgang til kunst - og kulturuttrykk av mange slag. Hvert år utarbeides det et DKS-program for elevene i Skien. Programmet inkluderer mellom annet museumsbesøk, tur på Telemarkskanalen, en litteraturfestival og en filmfestival.

Den kulturelle skolesekken i Skien har egne nettsider hvor du finner hele programmet.

Kulturskolen

Kulturskolen i Skien finner du ved å følge lenken.

Lørdagsbarn

Lørdagsbarn er et profesjonelt kulturtilbud til barn og barnefamilier. Lørdagsbarns sesongprogram finner du her.

Non-stop - et tilrettelagt fritidstilbud for ungdom

Non-stop er et tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdom mellom 12-18 år. Non-stop holder til i Menstadhallen hver torsdag fra kl. 18-21. 

Pusur - et tilrettelagt fritidstilbud for barn

Pusur er et tilrettelagt fritidstilbud for barn mellom 2-12 år. Pusur har aktivitet i Menstadhallen hver tirsdag fra kl. 17-19.30.

Ungdomsrådet

Vi jobber for deg som er ungdom i Skien!

Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler i Skien, foreninger og fritidsentre. Leder er Andrea Gulbrands, nestleder er Bliss B. Ibambasi (valgt sepr. 2020).

Ungdomsrådet kan kontaktes via koordinator Linda Rognlien Semb.

 

Innafor

Innafor er en møteplass for ungdom fra 15-23 år. Innafor holder til i Ibsenhuset, vis a vis biblioteket, og er et samarbeid mellom Skien kommune og Røde kors.

Innafor drives av frivillig ungdom. De er med å arrangere og drive Innafor som en kulturmøteplass for ungdom i samarbeid med ansatte i Skien kommune og Røde kors. 

Åpningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-20.00

Gratis matservering fra kl. 16.30-17.30.

 

Team Fritid - fritidstilbud til ungdom

Team fritid har ungdomsklubber og Etter skoletid-tilbud for barn og unge fra 5. klasse til og med 18 år.

Fritidsklubbene er åpne tilbud for barn og unge med aktiviteter, kiosk, disco og kurs. 

Fritidsklubber

HvorNavnAldersgruppeDag og tidspunktAktiviteter
Åfoss Funkis 5.-8. klasse Tirsdag 17.30 - 20.30   
Klyve Toffo 5. - 7. klasse Torsdag 14.00 - 17.00  
Gulset Underground 12 - 18 år  Fredag 14.00 - 17.00  

Etter skoletid tilbyr hallaktiviteter og enkel brødmat/matservering for ulike aldersgrupper.

Etter skoletid tilbud

HvorAldersgruppeDag og tidspunktAktiviteter
Kongerødhallen 8. - 10. klasse Tirsdag 14.00-17.00  
Gjerpenhallen 8. - 10. klasse Tirsdag 14.00-17.00  
Mælahallen 8. - 10. klasse Onsdag 14.00-16.30  
Menstadhallen 8. - 10. klasse Torsdag 14.00-16.30  
Gimsøy ungdomsskole 8. - 10. klasse

Onsdag 14.00-16.30

 

 

Positiv Fritid

Ukentlige aktivitetsturer for ungdom mellom 13 og 18 år!

For nærmere informasjon kontakt miljøterapeut ved din skole. 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om tilbudene våre - sjekk vår Facebookside Team fritid

eller ta kontakt med fagkoordinator Annelén Terjesdatter Smedstad på mail eller telefon: 45663325

 

Publisert: 24.10.2016 14:21
Sist endret: 20.10.2020 14:13