Fritidskortet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan du som er mellom 6-18 år få tilbakebetalt 1000 kroner i halvåret for å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Fritidskortet kan hentes ut for en aktivitet pr. barn i halvåret. Fakturaer for 2020 og våren 2021 kan man ikke lenger søke om tilbakebetaling for. Det blir lagt ut nytt søknadsskjema høsten 2021.

Skien kommune har vært så heldige å bli plukket ut av BUFDIR til å være pilotkommune for Fritidskortet.

På grunn av høyt innbyggertall i kommunen kunne det ikke søkes for hele Skien og det ble områdene Klyve, Gimsøy, Sentrum, Åfoss, Melum, Gulset og Skotfoss som ble plukket ut til å delta i første del av prosjektet.

BUFDIR utvider nå antall pilotkommuner og fra høsten 2021 vil tilskuddet gjede for alle barn/unge mellom 6-18 år med bostedsadresse i Skien kommune. 

Hvem kan søke?

Fritidskortet gir alle barn mellom 6-18 år tilbakebetaling for å dekke hele eller deler av kontingenten til deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter.

Du kan kun søke en gang pr. barn i halvåret. 

Godkjente fritidsaktiviteter
 1. Fritidskortet skal bidra til å dekke deltakeravgift og /eller kontingent til organiserte      fritidsaktiviteter for barn og unge.
 2. Aktiviteten skal foregå jevnlig i prosjektperioden og gi mulighet til varig tilhørighet over tid.
 3. Tilbudet må ha voksne veiledere som kvalitets-sikrer aktiviteten.
 4. Lag/forening må være registrert i foreningsregisteret til Skien kommune.
 5. Det må foreligge mulighet for å prøve aktiviteten 1-2 ganger før man forplikter seg til medlemskap og betaling.
 6. Trenere/aktivitetsledere må ha gyldig politiattest for alle som jobber direkte med barn og unge. Om man ikke har hjemmel til å kreve attest, ta kontakt med kommunen.
 7. Kostnader for aktivitet skal ikke øke utover normal prisvekst.

Treningssenter og årskort i Fritidsparken er dessverre ikke godkjent som organiserte fritidsaktiviteter

 Kriteriene for hva som er godkjente aktiviteter kan endres underveis i prosjektperioden

Fritidskortet og Kontingentkassa

Skien kommune skal fortsatt skal ha kontingentkassa selv om vi har fått Fritidskortet.

Den vil fungere som før, men barn det søkes om til Kontingentkassa opptil 3000 kr. vil ikke kunne få midler fra Fritidskortet i tillegg. Søkes det Kontingentkassa brukes barnets andel i Fritidskortet der.

Kontingentkassa:

 • Lag, foreninger og kommunalt ansatte kan søke støtte på vegne av barn/ungdom
 • For barn/ungdom mellom 6-18 år bosatt i Skien kommune
 • Foresatte/barn/ungdom kan ikke søke selv.
 • Innvilges inntil 3000 kr pr. år pr barn/ungdom
 • Søker du kontingentkassa kan barnet ikke søke fritidskortet i tillegg.
 • Ingen søknadsfrist

Fritidskortet:

 • Prøveordning i Skien kommune i perioden august 2020-august 2021
 • For alle barn/unge fra fylte 6 år til fylte 18 år som har bostedsadresse i Skien kommune.
 • Foresatte kan selv søke om tilbakebetaling av kontingent/deltakeravgift på inntil 1000 kr i halvåret til organisert fritidsaktivitet.
 • Frist for søknad om tilbakebetaling for høst 2021 er 01.12.2021

 

Søknadsfrist

Det er nå ikke anledning til å søke for aktiviteter gjennomført i 2020 og våren 2021.

Søknadsfrist for våren 2021 var 1.juli. Det blir lagt ut nytt søkandsskjema for høsten 2021.

Kontaktinformasjon

Kultur og fritid ved Tonje Johansen 

Publisert: 01.09.2020 09:20
Sist endret: 05.07.2021 09:07