Fritidskortet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan du som er mellom 6-18 år få tilbakebetalt 900 kroner i halvåret for å delta på organiserte fritidsaktiviteter hvis du bor i områdene Klyve, Gimsøy, Sentrum, Åfoss, Melum, Gulset og Skotfoss

Skien kommune har vært så heldige å bli plukket ut av BUFDIR til å være pilotkommune for Fritidskortet.

På grunn av høyt innbyggertall i kommunen kunne det ikke søkes for hele Skien og det ble områdene Klyve, Gimsøy, Sentrum, Åfoss, Melum, Gulset og Skotfoss som ble plukket ut til å delta i prosjektet.

Prosjektperioden går fra 1. august 2020 til 1. august 2021.

Hvem kan søke?

Fritidskortet gir alle barn mellom 6-18 år bosatt i de aktuelle områdene muligheten til å søke tilbakebetaling av 900 kr for høsthalvåret og 900 kr for vårhalvåret for å dekke deler av kontingenten til deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter.

Barn med bostedsadresse i disse skolekretsene kan søke Fritidskortet:

Kongerød/Klyve

Gimsøy

Moflata

Kjørbekkhøgda

Mæla

Lunde

Åfoss/Melum

Gulset

Stigeråsen

Kollmyr

Skotfoss

 Godkjente fritidsaktiviteter
 1. Fritidskortet skal bidra til å dekke deltakeravgift og /eller kontingent til organiserte      fritidsaktiviteter for barn og unge.
 2. Aktiviteten skal foregå jevnlig i prosjektperioden og gi mulighet til varig tilhørighet over tid.
 3. Tilbudet må ha voksne veiledere som kvalitets-sikrer aktiviteten.
 4. Lag/forening må være registrert i foreningsregisteret til Skien kommune.
 5. Det må foreligge mulighet for å prøve aktiviteten 1-2 ganger før man forplikter seg til medlemskap og betaling.
 6. Trenere/aktivitetsledere må ha gyldig politiattest for alle som jobber direkte med barn og unge. Om man ikke har hjemmel til å kreve attest, ta kontakt med kommunen.
 7. Kostnader for aktivitet skal ikke øke utover normal prisvekst.

 Kriteriene for hva som er godkjente aktiviteter kan endres underveis i prosjektperioden

Slik søker du

Foresatte kan selv søke om tilbakebetaling av kontingent/deltakeravgift på inntil 900 kr til organisert fritidsaktivitet for perioden høst 2020 og inntil 900 kr vår 2021. 

Søkanden er en refusjon/tilbakebetaling. Faktura må derfor betales før søkanden sendes.

Faktura og betalingsbekreftelse må legges ved søknaden.

Frist for søknad om tilbakebetaling for høst 2020 er 01.12.2020.

Søk her 

Fritidskortet og Kontingentkassa

Skien kommune skal fortsatt skal ha kontingentkassa selv om vi har fått Fritidskortet.

Den vil fungere som før, men barn det søkes om til Kontingentkassa vil ikke kunne få midler fra Fritidskortet i tillegg. Søkes det Kontingentkassa brukes barnets andel i Fritidskortet der.

Kontingentkassa:

 • Lag, foreninger og kommunalt ansatte kan søke støtte på vegne av barn/ungdom
 • For barn/ungdom mellom 6-18 år bosatt i Skien kommune
 • Foresatte/barn/ungdom kan ikke søke selv.
 • Innvilges inntil 3000 kr pr. år pr barn/ungdom
 • Søker du kontingentkassa kan barnet ikke søke fritidskortet i tillegg.
 • Ingen søknadsfrist

Fritidskortet:

 • Prøveordning i Skien kommune i perioden august 2020-august 2021
 • For alle barn/unge fra fylte 6 år til fylte 18 år som har bostedsadresse i områdene Klyve, Gimsøy, Sentrum, Åfoss, Skotfoss og Gulset.
 • Foresatte kan selv søke om tilbakebetaling av kontingent/deltakeravgift på inntil 900 kr i halvåret til organisert fritidsaktivitet for periodene høst 2020 og vår 2021.
 • Frist for søknad om tilbakebetaling for høst 2020 er 01.12.2020

 

Søknadsfrist

Frist for søknad om tilbakebetaling for høst 2020 er 01.12.2020.

På grunn av stor pågang må det påberegnes 3-4 ukes behandlingstid.

Kontaktinformasjon

Kultur og fritid ved Tonje Johansen, telefon 35913936 

Publisert: 01.09.2020 09:20
Sist endret: 20.11.2020 16:08