Nytt bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune er i full gang med planleggingen av et nytt kombinerte bibliotek, Ibsen besøkssenter og utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket». Her finner du informasjon om Skiens største kultursatsing på flere tiår, og om hvordan du kan bidra med dine idéer og innspill.

Takk til alle som har bidratt med innspill og idèer i løpet av våren 2017, som har svart på spørreundersøkelsen og deltatt på arrangementene i regi av prosjektet. Dere har bidratt med viktig innsikt som har satt tydelige spor i den første versjonen av innholdskonsept for «Ibsenbiblioteket» som tar form denne høsten.

Oversikt over medvirkningstiltak som er gjennomført våren 2017

Instagramkampanje

Fysisk og digital idétavle

Idétavla er stedet for tanker, idéer og innspill, enten de gjelder biblioteket, besøkssenterdelen, innbyggerservice eller andre sider av prosjektet. Vi hengte også opp fysiske idétavler på biblioteket og på servicesenteret. Idétavlene ble tatt ned 31. mai. Takk til alle som har bidratt!

Åpent prosjektkontor på biblioteket to ganger

På åpent prosjektkontor kunne folk komme og slå av en prat, gi innspill og stille spørsmål. Samtidig hadde vi nettmøte på ta.no.

 • 28. mars kl. 13–17 med leder for delprosjektet Ibsen besøkssenter Anette Storli Andersen og prosjektleder Gunn Marit Christenson.
 • 9. mai kl. 13–17 med leder for delprosjekt lokalisering Håvard Nymoen og prosjektleder Gunn Marit Christenson.

Foredragsrekke

Tre foredragskvelder ble gjennomført under overskriften Utforsk «Ibsenbiblioteket», med en innledning om prosjektet, et foredrag i midten og dialogkafè i etterkant:

 • 5. april: Hva er Ibsen besøkssenter? Med besøk av «verdens beste interaktive formidlere», firmaet Gagarin fra Island.
 • 25. april satte vi fokus på utvidet servicesenter og kunsten å skape en inkluderende møteplass.
 • 22. mai var temaet framtidas bibliotek.

Spørreundersøkelse

Fra 24. april til 18. mai kjørte vi en spørreundersøkelse der alle som ville kunne svare. 

Stand under Skien live

På familiedagen 10. juni under Skien live var vi tilgjengelige for spørsmål, samtale og innspill.

Hva skjer nå?

 

«Ibsenbiblioteket» har nå en første versjon av innholdet klart til politisk behandling. Rapporten bygger på arbeidet i vinter og vår med faglige prosesser og flere gode innspill fra folk i Skien. Innholdsrapporten skal ha en utsjekksperiode, og vil bli justert til en versjon 2 i løpet av høsten 2017.

Dette grunndokumentet skal danne utgangspunkt for første fase av arkitektkonkurransen som skal gjennomføres på nyåret, en innholds- og skissekonkurranse. Denne skal gi forslag til hvordan innhold, bygg og omgivelser kan henge godt saman, på begge lokaliseringsalternativene. De to lokaliseringsalternativene har begge fremdeles noen usikkerhetsmomenter, plusser og minuser, så vi ønsker å få gode forslag på løsninger før beslutningen lander.

Det vil bli avholdt to foredragskvelder med dialogkafé høsten 2017, på Skien bibliotek klokka 19:00 den 24. oktober og 28. november.

Fremdriftsplanen gir en pekepinn om når ting skjer. Jo lenger fram aktivitetene er planlagt, desto større er sjansen for at det kan bli endringer i når ting skjer. 

Framtidas bibliotek

Vi må bygge i dag det vi trenger i morgen. Vi må planlegge et bibliotek som holder seg i år etter år med stadig raskere utvikling.

Flertallet av de som bruker biblioteket låner ikke lenger bøker. Dette er sant allerede i dag. Likevel går ikke besøkstallene ned. Bruken av biblioteket er i endring.

Hvorfor har vi bibliotek i hver kommune i dag? Og hvorfor skal vi fortsette å ha det? Hvordan hjelper vi folk best? Hva er det beste for befolkningen i Skien? Og hvordan kan bibliotekdriften forbedres gjennom teknologiske løsninger? Hvilke nye modeller ser vi for oss for brukerinvolvering og samarbeid?

Stille soner, kaféområder, scene, rom for lek, utstillingsarealer, områder uten teknologi, områder med fremtidens teknologi, områder for kunnskapsutveksling, for demokratisering, for leksehjelp og integrering og opplæring i håndverk, 3D-printing, strikking - og hvorfor ikke fluebinding? Hvilke soner trengs i et moderne bibliotek? Dette skal delprosjekt bibliotek svare på innen oktober i år. Her trenger vi at mange er med og tenker høyt!

Det moderne biblioteket beriker folks ideer og tanker, det er et sted der befolkningen i felleskap – gjennom deling av kunnskap, ferdigheter og historier – utvikler et nytt samfunn av aktive, engasjerte og skapende innbyggere.

Det moderne biblioteket gjør byen mer interessant, åpen og egalitær. Det er dette biblioteket som i Skiens skal settes i spill med Ibsen-arven og gjennom dette inspirere og inspireres, prege og preges.

Ibsen besøkssenter

Alle byer har sine viktige historiske personer. Men Skien har Henrik Ibsen, en av verdens største dramatikere. Lille Skien forvalter en stor arv, og vokser stadig i oppgaven.    

Nå har vi muligheten til å skape en unik nasjonal arena for Ibsen-formidling, et besøkssenter som når ut og engasjerer, både blant folk flest og blant de som har en særlig sterk interesse for Henrik Ibsen. Vi er inspirert av naturvitenskapelige vitensentres formidling gjennom aktiv deltakelse, lek og involvering. 

Besøkssenteret skal stimulere barn og unge sin utforskertrang, deres engasjement og nygjerrighet. Det skal også skape nasjonal oppmerksomhet, og interesse omkring andre Ibsen-satsinger til andre aktører i Skien og Grenland.

Gjennnom realiseringen av et Ibsen besøkssenter kan Skien bli det selvfølgelige startstedet for Ibsen-formidling og nasjonal og internasjonal Ibsen-turisme. Det er et uttalt mål at besøkssenteret skal øke Skiens attraktivitet som reisemål.

Innbyggerservice

Hvordan kan både innbyggere og tilreisende få best mulig informasjon og veiledning av kommunen? 

Kommunens servicesenter skal inn i det nye «Ibsenbiblioteket». En egen delprosjektgruppe utreder også mulighetene for å legge andre veiledningstjenester inn her.  Både statlige og fylkeskommunale tjenester kan kvalifisere.

Her er noen eksempler på hva dagens servicesenter kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om hva kommunen kan tilby, om dine rettigheter og hvordan du søker på dem.

 • Servicesenteret er byens turistinformasjon og tipser om severdigheter og attraksjoner. 

 • Skal du bygge hus eller garasje så hjelper servicesenteret deg med opplysninger og bistår med søknad.

 • Servicesenteret gir deg bakgrunnsstoff om aktuelle politiske saker.

 • Vi låner ut sommer- og vinterutstyr fra Utstyssentralen.

 • Hos servicesenteret kan du forhåndsstemme når det er stortings- og kommunestyrevalg.

 • Servicesenteret har god oversikt over kommunens tjenester og ansatte.

Vi ønsker å være guide og veiviser både for de som kommer til servicesenteret, og via digitale løsninger. Savner du noen tjenester i dagens servicesenter, så vil vi gjerne ha dine innspill.

Bildet viser borgerservicedelen av Aarhus` nye bibliotek Dokk 1. I denne delen av prosjektet skjeler vi til danskenes suksess med såkalt borgerservice under samme tak som biblioteket.

Lokalisering

Hvor skal det nye bygget ligge?

Per i dag er disse to områdene i Skien sentrum aktuelle for lokalisering av et nytt bygg:

Hvem gjør hva?

Prosjektleder

Gunn Marit Christenson
+47 906 05 620
gunnmarit.christenson@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt bibliotek

Agnete Mjelland Hafskjold
agnete.hafskjold@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt Ibsen besøkssenter

Anette Storli Andersen
anettestorli.andersen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt lokalisering

Håvard Nymoen
havard.nymoen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjektet innbyggerservice

Anne Lekven
anne.lekven@skien.kommune.no

Organisasjonskart prosjekt "Ibsenbiblioteket" 

Politisk behandling

Lenker til saksdokumenter og politiske vedtak knyttet til arbeidet med «Ibsenbiblioteket».

Publisert: 27.02.2017 11:11
Sist endret: 23.10.2017 09:38